...

Zowel de analyse van de 'intention-to-treat'-populatie als van de 'per protocol'-populatie toonden een beter resultaat, wat betreft adequate darmvoorbereiding voor de LV-groep. In de 'intention-to-treat'-analyse werd een adequate darmvoorbereiding bekomen bij 89,1% (95% CI, 82,8%-93,3%) in de HV-groep en 95,7% (95% CI, 90,8%-98%) in de LV-groep. Dit resulteert in een statistische superioriteit voor de LV-groep (p = 0,04).In de 'per protocol'-analyse, noteerde men een adequate darmvoorbereiding bij 93,2% (95% CI, 87,5%-96,4%) in de HV-groep en 97,8% (95% CI, 93,7%-99,2%) in de LV-groep, hetgeen wel eveneens resulteerde in een superioriteit voor de LV-groep (p = 0,07).Wat betreft adequate reiniging van de verschillende darmsegmenten, mogelijkheid tot beoordeling van het caecum, adenoomdetectieratio en poliepdetectieratio werden er geen significante verschillen weerhouden.Wel bemerkte men significant minder comfortproblemen bij de LV-groep, in termen van honger (4,5% in HV-groep versus 3,5% in LV-groep, 95% CI, P = 0,003), abdominaal opzettingsgevoel (6,9% in HV-groep versus 6,2% in LV-groep, 95% CI, P = 0,03), nausea en braken (2,3% in HV-groep versus 1,6% in LV-groep, 95% CI, P = 0,02).Tevens bemerkte men dat de deelnemers in de LV-groep in staat waren om een grotere hoeveelheid van het laxativum in te nemen: gemiddeld aantal ingenomen liters bedroeg 3,2 liter in de HV-groep versus 3,4 liter in de LV-groep (p = 0,07) en minimum drie liter werd ingenomen door 78% in de HV-groep versus 88% in de LV-groep (p = 0,04).Een meer comfortabel LV-dieet leidt niet alleen tot een betere darmvoorbereiding maar is ook aangewezen, omdat op deze manier de patiënt makkelijker gemotiveerd kan worden voor een follow-uponderzoek.Alvarez-Gonzalez, M. A., Pantaleon, M. A., Flores-Le Roux, J.A. et all: Randomized Clinical Trial: A Normocaloric Low-Fiber Diet the Day Before Colonoscopy Is the Most Effective Approach to Bowel Preparation in Colorectal Cancer Screening Colonoscopy. Dis Colon Rectum 2019; 62: 491-497. DOI: 10.1097/DCR.0000000000001305.