...

Franse vorsers hebben een casus-controleonderzoek uitgevoerd uitgaande van de gegevens van EPIMOMS, een prospectieve studie bij vrouwen in zes streken in Frankrijk die na de 22e week van de zwangerschap waren bevallen in 2012-2013. In het totaal ging het om 182 300 bevallingen. De vorsers hebben 1444 vrouwen die ernstige complicaties hebben vertoond tijdens of na de bevalling, vergeleken met 3464 controlevrouwen die geen ernstige complicaties hebben gekend. Het percentage bevalling via keizersnede was hoger in de eerste groep dan in de controlegroep (36,0% versus 18,2%). De auteurs hebben daarbij rekening gehouden met het risiconiveau van de vrouwen en met name hun gezondheidstoestand voor de bevalling om specifieker de risico's als gevolg van de keizersnede te kunnen ramen.Bij analyse volgens de propensity score was de acute ernstige morbiditeit bij de moeder bijna dubbel zo hoog (x 1,8) bij bevalling via keizersnede als bij bevalling via vaginale weg. Het risico was bijna driemaal hoger (x 2,9) bij vrouwen van 35 jaar of ouder.Het risico steeg significant zowel tijdens de arbeid ongeacht de leeftijdsgroep als voor de arbeid (enkel bij vrouwen van 35 jaar of ouder).Het aantal bevallingen via keizersnede is de laatste 20 jaar wereldwijd sterk gestegen. De auteurs van de studie zijn dan ook de mening toegedaan dat hun bevindingen implicaties hebben voor de klinische praktijk en dat we rekening moeten houden met het hogere risico op complicaties bij een keizersnede.(referentie: Canadian Medical Association Journal, 1 april 2019, doi: 10.1503/cmaj.181067)