Postoperatieve radiotherapie verbetert overleving niet bij positieve sectievlakken na lobectomie

Postoperatieve radiotherapie verbetert overleving niet bij positieve sectievlakken na lobectomie

Op basis van de 'National Cancer Data Base' (dit is een klinische oncologische gegevensbank die informatie verzameld van meer dan 1.500 kankergeaccrediteerde ziekenhuizen in de USA), werden de resultaten nagekeken van 49.563 patiënten, die in de periode 1998-2006 een lobectomie ondergingen voor een stadium I of II niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC).

Traditionele neoadjuvante systemische chemotherapie plus HER2-gerichte blokkade doeltreffender

Traditionele neoadjuvante systemische chemotherapie plus HER2-gerichte blokkade doeltreffender

Bij HER2-positieve borstkanker verbetert het toevoegen van een traditionele neoadjuvante systemische chemotherapie aan een HER2-gerichte blokkade de efficiëntie, maar gaat wel gepaard met meer bijwerkingen. Traditionele neoadjuvante systemische chemotherapie in combinatie met een dubbele HER2-gerichte blokkade is efficiënter dan een HER2-gerichte therapie in combinatie met een HER2-gerichte blokkade, maar heeft wel meer bijwerkingen tot gevolg.

Bevacizumab plus chemo geen zin bij vroegtijdig gedetecteerd en reseceerbaar NSCLC

Bevacizumab plus chemo geen zin bij vroegtijdig gedetecteerd en reseceerbaar NSCLC

Deze studie toont aan dat, ondanks het bewezen nut van bevacizumab als toevoeging aan op platinum gebaseerde chemotherapie bij patiënten met gemetastaseerde longkanker er geen verbetering is in ziektevrije overleving of algemene overleving bij patiënten met vroegtijdig reseceerbaar niet-kleincellig longcarcinoom. Mede door de toename aan bijwerkingen wordt bevacizumab dan ook niet aangeraden bij deze groep van patiënten.

Atezolizumab efficiënt bij moeilijke gevallen van blaaskanker

De IMvigor210-studie, die op het ASCO 2016 werd gepresenteerd, is een fase II-studie die het nut van atezolizumab als eerstelijnstherapie heeft aangetoond bij de behandeling van patiënten met een blaaskanker die nog geen behandeling hadden gekregen en die niet in aanmerking kwamen voor cisplatine, de standaardchemotherapie. Deze studie toont aan dat atezolizumab, een PD-L1-antagonist, een klinisch significante activiteit heeft en volgens de eerste ramingen ook een gunstig effect heeft op de totale overleving.