Hypertherme intraperitoneale chemotherapie verbetert overleving

Hypertherme intraperitoneale chemotherapie verbetert overleving

In deze multicentrische fase III-studie werden 245 patiënten met stadium III epitheliaal ovariumcarcinoom, met een 'stabiele aandoening' na drie cycli van carboplatine en paclitaxel, gerandomiseerd. Tijdens de cytoreductieve chirurgie zouden ze al dan niet een hypertherme intraperitoneale chemotherapie met cisplatine ondergaan.

  •  
Adjuvante chemotherapie geen meerwaarde

Adjuvante chemotherapie geen meerwaarde

In deze multicentrische, gerandomiseerde fase III-studie, TROG of Transtasman Radiation Oncology Group, werden 157 patiënten met ...

Jonge kankeroverlevers en hun sociale netwerk

Jonge kankeroverlevers en hun sociale netwerk

Adolescenten en jongvolwassenen die kanker hebben overleefd, hebben vaak sterkere sociale banden dan leeftijdsgenoten zonder voorgeschiedenis ...

Magnetisch zaadje lokaliseert borsttumor

Magnetisch zaadje lokaliseert borsttumor

Om bij borstsparende ingrepen de tumor precies te lokaliseren biedt een magnetisch zaadje een aantal voordelen ten opzichte van ...