Startdosering sorafenib verlagen bij behandeling HCC?

Startdosering sorafenib verlagen bij behandeling HCC?

Een lagere startdosering van sorafenib verlaagt de totale overleving niet, verlaagt wel de kosten en houdt een lager risico in op onderbreking van de behandeling bij patiënten met een gevorderd hepatocellulair carcinoom.

  •  

BSTH 2017

BSTH 2017
Yoga kan slaapkwaliteit verbeteren

Yoga kan slaapkwaliteit verbeteren

Twee yogasessies per week kunnen slaapstoornissen verminderen en de kwaliteit van de slaap verbeteren bij patiënten met borstkanker ...

Vetweefsel en kankerrisico

Vetweefsel en kankerrisico

Obesitas en het daarmee samenhangende metabool syndroom zijn bewezen risicofactoren ...

Een aspirine per dag?

Een aspirine per dag?

Dr. Jacques Ninane - Acetylsalicylzuur, kortweg aspirine, wordt dit jaar 120 jaar. Recent werd ook het verband tussen aspirine en de oncologie dui ...