Nieuwe gegevens met brigatinib

Nieuwe gegevens met brigatinib

ALTA (ALK in Lung Cancer Trial of AP26113) is een pivotale fase 2-studie die de doeltreffendheid en de veiligheid van twee doseringen van brigatinib (vroeger PA26113 genoemd), een ALK-remmer, uittest bij patiënten met een ALK+ plaatselijk gevorderde of gemetastaseerde crizotinib-resistente, niet-kleincellige longkanker.

  •