Alles over Zorgnet-Icuro

Na het vertrek van dokter Marc Geboers en een interval van negen maanden met ziekenhuisapotheker Jo Swartenbroekx heeft Zorgnet-Icuro nu dan toch vrij snel een nieuwe directeur ziekenhuizen gevonden. Een arts nog wel. Met name Steven Rimbaut, momenteel nog hoofdarts van ASZ Aalst-Geraardsbergen-Wetteren.

"De sector maakte de jongste tien jaar een enorme evolutie inzake kwaliteit door. Zorginspectie 3.0 speelt daarop in. Concreet onderscheiden we vijf belangrijke taken. Een expliciete kerntaak is uiteraard controle. Omwille van de efficiëntie gebeurt dat risicogestuurd. We controleren zo goed mogelijk met de beschikbare middelen."

"Om het structurele personeelstekort aan te pakken en zorg van topkwaliteit te bieden, moeten we hokjes afbreken. Maximale samenwerking en gegevensdeling is nodig. Naast een transparante, doelmatige en efficiënte inzet van middelen. Wie in de zorg werkt, verdient waardering, steun en een eerlijke vergoeding."

"De financiële analyse van de algemene ziekenhuizen (Maha) toont aan dat we dringend moeten nadenken over de manier waarop we onze zorg organiseren en waar de overheidsmiddelen naartoe gaan. Een hervorming van de ziekenhuisfinanciering dient samen te gaan met een globale hervorming van het zorglandschap en de plaats van de ziekenhuizen hierin."

Netwerkorganisatie Zorgnet-Icuro roept zijn leden op goede praktijken rond agressie te delen. De oproep kadert in een projectplan rond 'agressie ten aanzien van medewerkers in de zorg'. Dat project wil enerzijds good practices delen en anderzijds beleidsaanbevelingen opmaken.

De federale begroting voor 2024 voorziet in de uitbreiding van het systeem van de flexi-jobs.

Na een lange zoektocht startte Jo Swartenbroekx -tot dan hoofd van de ziekenhuisapotheek bij het Universitair Ziekenhuis Antwerpen- begin 2023 als directeur algemene ziekenhuizen bij Zorgnet-Icuro. Vorige week werd de samenwerking beëindigd.

"Gevangenissen hebben een grote maatschappelijke en humane kost. Zoals ze nu georganiseerd zijn, slagen ze er niet in om recidive te voorkomen. Bovendien loopt de gezondheid van de gedetineerden schade op. Wie vrijkomt, is niet klaar om zijn rol in de samenleving op te nemen en kost de gezondheidszorg veel geld. Waarom houden we dat systeem in stand?"

In juni krijgen de syndicale artsenverkiezingen hun beslag. Met een zesdelige reeks trapt Artsenkrant de kiescampagne op gang. Daarbij kunnen we niet naast de vaststelling dat steeds minder artsen hun stem uitbrengen op een doktersvakbond. Vijf jaar geleden ging het over amper 23% van het medisch korps. Hoe kan daaraan iets gedaan worden? In deze reeks geven een aantal belangrijke stakeholders uit de gezondheidszorg hun visie op de manier waarop artsen aan het Vlaamse en federale gezondheidsbeleid kunnen participeren. In deze zesde en laatste aflevering komen Zorgnet-Icuro en Bvas aan bod.

"De co-governance die het Kartel en de Bvas voorstellen voor de ziekenhuizen zijn te verregaand en/of gaan in tegen alle regels van 'good governance'", zegt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro. Als ook de ziekenfondsen hun voorstel hierover geformuleerd hebben, gaan de onderhandelingen van start. Al zullen ze niet snel afgerond zijn.

De covidpandemie toonde aan dat de coördinerend en raadgevend arts (CRA) cruciaal is bij het waarborgen van de gezondheid en de veiligheid van de bewoners en medewerkers in een woonzorgcentrum. Tegelijkertijd deed de coronacrisis - samen met trends en evoluties in het zorglandschap - veel vragen rijzen over de rol en de financiering van de CRA. Het bracht zowel bij huisartsenorganisatie Domus Medica als bij koepelvereniging Zorgnet-Icuro een reflectieproces op gang. Een gesprek.

"De permanente onrust rond de financiële situatie is moordend en heeft nefaste gevolgen voor de investeringen. De voortdurende zoektocht naar personeel weegt sterk op de werking. Een omvattende hervorming en voldoende financiële zekerheid is nodig."

De VDAB noteert meer dan 4.200 vacatures voor verpleegkundigen en meer dan 2.600 voor zorgkundigen. De personeelsschaarste in de zorg is enorm. Uitzendbureaus springen in dat gat. Maar interims en projectverpleegkundigen zijn voor de zorgvoorzieningen wel veel duurder, tot anderhalve à twee keer duurder. Het netwerk van Vlaamse zorgvoorzieningen Zorgnet-Icuro is misnoegd en vraagt dat er grenzen gesteld worden.

Vanaf 1 januari mag Jo Swartenbroekx zich 'directeur ziekenhuizen' bij netwerkorganisatie Zorgnet-Icuro noemen. Hij volgt in die functie dokter Marc Geboers op die sinds 1 april aan de slag is bij ziekenhuisaccreditatie-organisatie Qualicor Europe (het vroegere NIAZ). Swartenbroekx is nu nog als ziekenhuisapotheker werkzaam bij het UZA.

"Momenteel ontbreken de juiste financiële prikkels. Dat leidt tot moeheid in de netwerken. Ik begrijp dat. Ziekenhuisdirecteurs beheren een miljoenenbudget, ze stellen honderden mensen tewerk. Zonder rugdekking van de overheid wagen ze zich niet aan avonturen."

In 2020 zat een ziekenhuis op de drie in de rode cijfers. Anno 2022 kunnen we allicht spreken over een verdubbeling, zegt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro. De zorgkoepel raamt de meeruitgaven dit jaar voor alle Belgische ziekenhuizen op ruim een half miljard euro in vergelijking met 2019, het laatste normale werkingsjaar voor de coronaperiode.

Zorgnet-Icuro gaf Möbius de opdracht de ziekenhuizen te bevragen over de centraal geïnde honoraria en de afhoudingen daarop. Bvas maant de medische raden aan om hieraan niet mee te werken.

(Thuis)verpleegkundigen, hoe ze te vinden en hoe ze te betalen. Dat was de rode draad doorheen toespraken op de Zomerontmoeting van Zorgnet-Icuro vorige donderdag en op de academische zitting ter gelegenheid van 85 jaar Wit-Gele Kruis van Vlaanderen vrijdag jongstleden.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info