Alles over Zorgnet-Icuro

De wet van de tandpastatube

Nu de verkiezingen naderen, blijkt plots dat bijna alle betrokkenen in de gezondheids- en welzijnssector ontevreden zijn over de huidige verdeling van de bevoegdheden tussen federale staat en deelstaten.

Na de zorg, nu het beleid aan zet

"Er is de vergrijzing, de vereenzaming, toename van chronische aandoeningen en psychische stoornissen, verdunning van het sociale weefsel rondom zieken en kwetsbaren, er is de verdieping van de gezondheidskloof, ..."

"Aan mij mag je alles vragen"

"Patiënten ontvangen nog onvoldoende informatie over de zorg die ze krijgen. Nochtans is het cruciaal om de communicatie tussen patiënten en zorgverleners te verbeteren." Aldus het Vlaams Patiëntenplatform. Dat citeert de federale ombudsdienst naar aanleiding van 18 april, de Europese dag van de rechten van de patiënt.

Wrang

De huidige generatie artsenspecialisten in opleiding is goed georganiseerd, communicatief sterk en zeer duidelijk in haar eisenpakket naar de overheid. Vaso formuleert veelal terechte eisen op een heldere manier. Niet in het minst willen ze het huidige, aan alle kanten rammelende, sui generis statuut bijsturen. Dat biedt nu geen sociale bescherming die naam waardig. Het dateert uit de tijd dat de dieren nog spraken

Zorgnet-Icuro lanceert publieksbevraging 'Zorg aan Zet'

Vandaag lanceert Zorgnet-Icuro, het Vlaams netwerk van zorgorganisaties, de campagne 'Zorg aan Zet'. Dit is een brede publieksbevraging over de zorg van morgen. Iedereen mag zijn zegje doen, niet in het minst dus ook de artsen. Laat u niet pramen. Doel is om 'zorg' in aanloop naar de verkiezingen op 26 mei hoog op de politieke agenda te krijgen.