Alles over Zorg en Gezondheid

Twee jaar geleden, in 2016, stierven er in Vlaanderen 60.356 mensen. Ondanks de vergrijzing van de bevolking zijn er dat minder dan in 2015. Na een periode van stabilisatie stijgt de levensverwachting weer. Kankers en hart- en vaatziekten blijven de belangrijkste killers.

Deze week start de jaarlijkse griepvaccinatiecampagne. Bedoeling is mensen die het grootste risico lopen én zorgverleners aan te sporen om zich te laten vaccineren. De klemtoon ligt dit jaar op 65-plussers.

Begin deze week maakte zowel de FOD Volksgezondheid, het Riziv en 'Zorg en Gezondheid' Uppad bekend. Deze nieuwe webtoepassing biedt je een venster op alle gegevens die de verschillende administraties over u als zorgbeoefenaar bijhouden.