Alles over ziekenhuis

Gisteren verschenen in het Belgisch Staatsblad twee besluiten van de Vlaamse regering over het VIPA. Deze beschrijven het instandhoudingsforfait en het strategisch forfait, en leggen de procedureregels vast