Alles over Zenito

Pensioen, uitkeringen in geval van moederschapsrust of arbeidsongeschiktheid ... Als zelfstandig arts moet je zelf zorgen voor je sociale zekerheid. Wat moet je als startend specialist allemaal in orde brengen?