Alles over World Medical Association

Vrouwencompetitie tussen sekse en gender

ATLETIEK Het debat rond de nieuwe IAAFreglementering kan in perspectief worden geplaatst met een historisch overzicht van het beleid rond de vrouwencompetitie. Hoofdbrekens troef.