Alles over West- Europa

Het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Heelkunde (RBSS) en de Belgische Groep voor Endoscopische Chirurgie (BGES) roepen patiënten op om hun symptomen niet te gemakkelijk aan de alomtegenwoordige Covid-19-pandemie toe te schrijven. Ze vragen collega's in de eerste lijn om bij twijfel hun patiënten naar de spoedgevallen door te verwijzen.