Alles over Werner

In deze e-learning staat de case van Werner centraal. Hij is een diabetes type 2 patiënt van 63 jaar en heeft een lange medische geschiedenis met een heel aantal co-morbiditeiten. Het is iemand met perifeer vaatlijden én 18 jaar geleden onderging hij ook al een bypass operatie. Komt daar ook nog eens bij dat hij lijdt aan chronische nierinsufficientie.

In deze e-learning staat de case van Werner centraal. Hij is een diabetes type 2 patiënt van 63 jaar en heeft een lange medische geschiedenis met een heel aantal co-morbiditeiten. Het is iemand met perifeer vaatlijden én 18 jaar geleden onderging hij ook al een bypass operatie. Komt daar ook nog eens bij dat hij lijdt aan chronische nierinsufficientie.