Alles over Wachtposten Vlaanderen

Alle artsensyndicaten en Wachtposten Vlaanderen dringen er gezamenlijk op aan dat het Riziv snel alle triagecentra het beloofde geld uitbetaalt. De helft kreeg nog geen geld te zien, en geen enkel centrum ontving al het opstartgeld.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info