Alles over VVP

Als liaisonpsychiater zit Joris Vandenberghe op de brug tussen het algemeen ziekenhuis (UZ Leuven) en het psychiatrisch ziekenhuis (Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven). In de loop van zijn carrière ontwikkelde hij een bijzondere expertise in ethiek en psychiatrie. "De zorgrelatie is in de eerste plaats een ontmoeting van mens tot mens."

Geen paniek, geen sprake van een collectief ontslag in de geneeskunde! Patiënten te over in de psychiatrie en zo lijkt het nog wel even te blijven. De ASO-psychiater kijkt niet aan tegen een interim-toekomst of een job als parkeerwachter zoals onze goede vriend de ASO-gynaecoloog en nog anderen. Voor wie er dringend al eens eentje nodig heeft gehad, zijn de wachtlijsten in de psychiatrie een bekend gegeven.

Afgelopen dagen werd euthanasie omwille van psychisch lijden weer op alle media besproken. Zorgnet-Icuro, de koepel van ziekenhuisvoorzieningen, suggereerde de noodzaak van een wetswijziging: een verstrenging van de procedure en een verlenging van de termijn. Het leek ineens of heel het werkveld een gemeenschappelijke visie heeft en een verstrenging van de wet vraagt.

Sinds begin dit jaar heeft de VVP (Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie) een nieuwe voorzitter: Chris Bervoets, voor een termijn van drie jaar. Artsenkrant legde hem drie vragen voor, bij wijze van kennismaking.

Even leek het er op dat de psychiaters, nochtans van nature en door opleiding empathisch ingesteld, zich van een andere, meer combattieve kant lieten zien. De aankondiging van een versnelde uitrol van artikel 107 (de grote reorganisatie van de geestelijke gezondheidszorg) zorgde voor heel wat onrust. Overschakelen van een prestatie gebonden honorering naar een uurloon, dreigt een aanslag te worden op het inkomen van heel wat psychiaters.

"Het goedkeuren van euthanasieverzoeken zonder medische grondslag is de deur openzetten voor een extreme vorm van medicalisering van psychosociaal lijden", zegt het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek in een nieuw advies.

De Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (VVP) heeft 'zorgvuldigheidsvereisten' uitgetekend voor de uitvoering van euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden. Daarmee wil de beroepsvereniging psychiaters die een euthanasievraag ontvangen een handvat aanreiken om de wettelijke voorwaarden beter te kunnen interpreteren.

Sinds 1 april moeten alle familieleden van een patiënt die gedwongen wordt opgenomen, gehoord worden door de vrederechter en op de hoogte gebracht worden telkens de patiënt het ziekenhuis verlaat. Alleen... de mensen die deze wet moeten toepassen, de vrederechters en de psychiaters, waren hiervan niet op de hoogte. Laat staan dat zij 'gehoord' werden bij het tot stand komen van deze wet.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info