Alles over VS

Het aantal fondsen met het ESG-label (environment, social and governance) groeit, niet alleen in aantal maar ook in de diversiteit van de portefeuille. Lange tijd trok het ecologische aspect bijna alle aandacht, maar vandaag neemt ook de sociale inslag van de fondsen aan belang toe.

Uit een recente meta-analyse gepubliceerd in de BMJ blijkt dat artsen met een burn-out twee keer zo vaak betrokken zijn bij incidenten inzake patiëntveiligheid, minder professioneel zijn en meer dan twee keer zo vaak een lage tevredenheidsbeoordeling krijgen van patiënten.

Op 10 augustus organiseerden minister Vandenbroucke en medewerkers een persconferentie waarop een stand van zaken rond de apenpokkenepidemie werd gepresenteerd. Naast snel evoluerende gegevens die intussen niet meer aan de orde zijn, kwamen een aantal relatief tijdloze overwegingen naar voren.

Een op de drie (jongere) artsen neemt een collega in vertrouwen als hij of zij met zelfdodingsgedachten kampt. Dat is de 'hoopgevende' conclusie van een recente bevraging over suïcide onder 13.000 Amerikaanse artsen.

De gevallen van apenpokken die zich de jongste weken voordeden, zijn mild. Maar intussen borrelen de onbeantwoorde vragen op in de literatuur. Aanleiding voor sommige experts om zich te ergeren aan de karige aandacht die het apenpokkenvirus in het verleden kreeg.

In de loop van de maanden is gebleken dat gestoorde reukzin een typische klacht is bij covid-19. Wat weten we na twee jaar ervaring over het verband tussen het SARS-CoV-2 en olfactieve disfunctie? Prof. Jérôme Lechien (NKO-arts verbonden aan het Epicura-zorgnetwerk en de universiteit van Mons) geeft een overzicht van de recentste ontwikkelingen. Het gebruik van PRP lijkt beloftevol bij patiënten met een chronische problematiek.

In het steekspel van wederzijdse verdachtmakingen rond de oorlog in Oekraïne is intussen ook verwezen naar biologische oorlogsvoering. Mogelijk gaat het alleen maar om pogingen tot polarisatie en gemanipuleer om de eigen wapenfeiten te rechtvaardigen. Zorgverleners blijven hoe dan ook te allen tijde alert. Is het niet in verband met oorlog, dan toch wel in het besef dat biologische wapens een handig instrument zijn voor terroristen.

Welke trends stellen artsen en verpleegkundigen vast in de gezondheidszorg? Wat zijn volgens hen de drijvende krachten achter verandering? Hoe zien ze de gezondheidszorg evolueren in de komende tien jaar?

In de documentaire 'The Reason I jump' exploreert regisseur Jerry Rothwell de wereld van non-verbale personen met autisme. Het gelijknamige boek van de Japanse tiener Naoki Higashida vormde de basis.

Benoit Collin, administrateur-generaal van het Riziv, geeft voor Artsenkrant een stand van zaken inzake de nomenclatuurhervorming. Binnenkort worden alle artsen-specialisten uitgenodigd om hun mening te geven over het gewicht van de nieuwe libellering.

In de documentaire 'The Reason I jump' exploreert regisseur Jerry Rothwell de wereld van non-verbale personen met autisme. Het gelijknamige boek van de Japanse tiener Naoki Higashida vormde de basis.

De Taskforce Vaccinatie stelde een aantal scenario's op voor 2022. In het op dit moment meest waarschijnlijke scenario start er na de zomer een tweede boostercampagne voor kwetsbare groepen. De rol van vaccinatiecentra is niet uitgespeeld maar het zwaartepunt van de campagne moet verschuiven naar de eerste lijn.

Het ziet ernaar uit dat we voor het eerst sinds 2020 een lente met minder coronavrees tegemoet gaan. De ervaring met een virale epidemie bij varkens bracht in de loop van vorige eeuw een gelijkaardige evolutie naar voren. Met een paar addertjes onder het gras dan toch.

Opvallende trend in het Amerikaanse zorglandschap: sinds de coronapandemie kiezen zorgverleners en -aanbieders er steeds vaker voor om hun praktijken en klinieken te vestigen in leegstaande winkelpanden.