Alles over VS

Een op de drie (jongere) artsen neemt een collega in vertrouwen als hij of zij met zelfdodingsgedachten kampt. Dat is de 'hoopgevende' conclusie van een recente bevraging over suïcide onder 13.000 Amerikaanse artsen.

De gevallen van apenpokken die zich de jongste weken voordeden, zijn mild. Maar intussen borrelen de onbeantwoorde vragen op in de literatuur. Aanleiding voor sommige experts om zich te ergeren aan de karige aandacht die het apenpokkenvirus in het verleden kreeg.

In de loop van de maanden is gebleken dat gestoorde reukzin een typische klacht is bij covid-19. Wat weten we na twee jaar ervaring over het verband tussen het SARS-CoV-2 en olfactieve disfunctie? Prof. Jérôme Lechien (NKO-arts verbonden aan het Epicura-zorgnetwerk en de universiteit van Mons) geeft een overzicht van de recentste ontwikkelingen. Het gebruik van PRP lijkt beloftevol bij patiënten met een chronische problematiek.

In het steekspel van wederzijdse verdachtmakingen rond de oorlog in Oekraïne is intussen ook verwezen naar biologische oorlogsvoering. Mogelijk gaat het alleen maar om pogingen tot polarisatie en gemanipuleer om de eigen wapenfeiten te rechtvaardigen. Zorgverleners blijven hoe dan ook te allen tijde alert. Is het niet in verband met oorlog, dan toch wel in het besef dat biologische wapens een handig instrument zijn voor terroristen.

Welke trends stellen artsen en verpleegkundigen vast in de gezondheidszorg? Wat zijn volgens hen de drijvende krachten achter verandering? Hoe zien ze de gezondheidszorg evolueren in de komende tien jaar?

In de documentaire 'The Reason I jump' exploreert regisseur Jerry Rothwell de wereld van non-verbale personen met autisme. Het gelijknamige boek van de Japanse tiener Naoki Higashida vormde de basis.

Benoit Collin, administrateur-generaal van het Riziv, geeft voor Artsenkrant een stand van zaken inzake de nomenclatuurhervorming. Binnenkort worden alle artsen-specialisten uitgenodigd om hun mening te geven over het gewicht van de nieuwe libellering.

In de documentaire 'The Reason I jump' exploreert regisseur Jerry Rothwell de wereld van non-verbale personen met autisme. Het gelijknamige boek van de Japanse tiener Naoki Higashida vormde de basis.

De Taskforce Vaccinatie stelde een aantal scenario's op voor 2022. In het op dit moment meest waarschijnlijke scenario start er na de zomer een tweede boostercampagne voor kwetsbare groepen. De rol van vaccinatiecentra is niet uitgespeeld maar het zwaartepunt van de campagne moet verschuiven naar de eerste lijn.

Het ziet ernaar uit dat we voor het eerst sinds 2020 een lente met minder coronavrees tegemoet gaan. De ervaring met een virale epidemie bij varkens bracht in de loop van vorige eeuw een gelijkaardige evolutie naar voren. Met een paar addertjes onder het gras dan toch.

Opvallende trend in het Amerikaanse zorglandschap: sinds de coronapandemie kiezen zorgverleners en -aanbieders er steeds vaker voor om hun praktijken en klinieken te vestigen in leegstaande winkelpanden.

Een Amerikaans ziekenhuis zou een man die weigerde zich te laten vaccineren tegen covid-19 niet op de wachtlijst voor een harttransplantatie gezet hebben. Een dergelijke beslissing is vanuit ethisch perspectief te verantwoorden, vinden experts.

Kanker kan posttraumatische stress veroorzaken. EMDR is één van de hulpmiddelen die patiënten kunnen helpen bij het verwerken van de stresserende ervaringen die hen te beurt vallen. Vanessa Grandjean, die als psychologe verbonden is aan het Centre Hospitalier de Luxembourg (Luxemburg-Stad), licht toe (*).

De Stichting Alzheimer Onderzoek heeft zopas een grant van 250.000 euro uitgereikt aan prof. Bernard Hanseeuw van het Institut de Neurosciences, UCLouvain. Prof. Hanseeuw interesseert zich voor de processen die leiden van de preklinische naar de klinische fase van de ziekte van Alzheimer. Hij heeft hierover intussen merkwaardige vaststellingen gedaan.

Recent verscheen een farmacologische fase 2b-studie in New England Journal of Medicine over een nieuwe medicamenteuze behandeling voor niet-alcoholische steatohepatitis (NASH). Lanifibranor is het eerste middel waarvan studiegegevens aantonen dat het tegelijk de ziekteactiviteit doet afnemen en de daaraan gerelateerde fibrose terugdringt.

Amerikaanse onderzoekers vonden een vertraagde psychomotorische ontwikkeling bij kinderen die geboren zijn tijdens de coronapandemie, ten opzichte van kinderen die net daarvoor ter wereld kwamen. Dit gegeven stond los van blootstelling aan het SARS-CoV-2.

Artsenkrant sluit het jaar af met een cliffhanger. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci denkt dat we deze week meer te weten zullen komen over de besmettelijkheid en het ziekmakend vermogen van de omikronvariant, en over zijn potentieel om onze immuniteit te omzeilen. Maar toen ons laatste nummer ter perse ging, was het nog steeds koffiedik kijken.

De afnemende bescherming van gevaccineerde personen tegen infectie met de delta-variant is een tegenvaller, maar we trekken ons op aan de hoge doeltreffendheid tegen ernstige ziekte en overlijden. Voorkómen de vaccins ook langdurige covid-19? Studies geven op deze vraag uiteenlopende antwoorden.