Alles over VS

Bedplassen (enuresis nocturna) is één van de meest voorkomende pathologieën op kinderleeftijd. De prevalentie bedraagt 10% bij kinderen van zes jaar. Zindelijk worden is het resultaat van een rijpingsproces.

Patiënten met ernstige aortaklepstenose, bij wie de aangetaste hartklep chirurgisch moet vervangen worden, kunnen vandaag kiezen tussen een biologische en een mechanische kunstklep. Beide hebben hun indicaties, maar ook hun nadelen. Een nieuwe mechanische klep kan nu misschien de voordelen van beide combineren. Een mogelijke revolutie in de aanpak van aortakleplijden?

"Naarmate meer vrouwelijke artsen deel uitmaken van een team, bijvoorbeeld bij cardio-equipes, evolueert het hele team en worden meer 'vrouwelijke aspecten' overgenomen. Dat is positief, er zit zeker evolutie in."

"Weinig aandoeningen beleven zo'n boeiende tijden als diabetes type 2", neemt prof. Chantal Mathieu (diensthoofd endocrinologie, UZ Leuven) daaromtrent alle twijfel weg. "We krijgen toegang tot disease-modifying therapies, behandelingen die werkelijk het verloop van de ziekte veranderen."

Twee klachten geven het vaakst aanleiding tot een consult bij de arts: vermoeidheid en pijn. Uit onderzoek blijkt dat pijn de beweegreden is bij een kwart tot de helft van de raadplegingen.

Enige tijd geleden bracht de Hoge Gezondheidsraad (HGR) een nieuw advies uit rond de e-sigaret, als aanvulling bij een eerste document uit 2015. In grote lijnen zijn beide publicaties gelijklopend. Er blijven nog altijd grijze zones bestaan en de HGR geeft hierover advies.(1)

Zo luidde de titel van de uiteenzetting van de Nederlandse psychiater Erik Rozing tijdens een recent webinar de KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst). Het webinar kaderde in de 'Groene week', een initiatief van de KNMG om collega-artsen te sensibiliseren over thema's als klimaatverandering, milieuvervuiling en duurzaamheid.

Artsen zijn zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van gegevens die ze bewaren. Tekst en uitleg door Nils Broeckx, juridisch diensthoofd bij een gegevensverwerkingsbedrijf en gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen.

"Voor de Canadese overheid zijn de meeste Europese diploma's niet gelijkwaardig aan de eigen diploma's of aan de diploma's van de Commonwealth. Dat stelde ook mij voor problemen."

Vrouwelijke artsen hebben een hoger risico op zwangerschapscomplicaties en onvruchtbaarheid vergeleken met de algemene bevolking. Het wordt tijd dat de medische wereld vrouwelijke artsen beter ondersteunt tijdens en na de zwangerschap, stellen Amerikaanse onderzoekers.

Clinical Update

In the picture

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Ontdek alle dossiers

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info