Alles over vroedvrouwen

België telt in verhouding tot de bevolking meer vroedvrouwen dan de ons omringende landen. En terwijl in andere landen het aantal stabiel blijft, neemt dat bij ons nog toe. De Planningscommissie raadt de overheid aan het aantal vroedvrouwen actief in de gezondheidszorg te beperken.

De Planningscommissie moet in 2017 een PlanCAD met toekomstscenario's ontwikkelen voor de vroedvrouwen. Het KCE analyseerde op vraag van de Planningsscommissie de knelpunten en formuleert een aantal aanbevelingen om het werk van de Planningscommissie te optimaliseren.