Alles over Vlesp

In samenwerking met het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (Vlesp) organiseert het Vlaams Apothekersnetwerk drie sessies van een Medisch Farmaceutisch Overleg over 'het veilig gebruik van medicatie in het kader van suïcidaliteit door multidisciplinaire samenwerking'.

Viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Bij vrouwelijke artsen lag in de periode 2006-2011 de suïcideratio meer dan dubbel zo hoog als bij Vlaamse vrouwen -23,7 versus 14,1 per 100.000. De suïcideratio bij vrouwelijke artsen overstijgt zelfs de suïcideratio bij hun mannelijke collega's. Dat blijkt uit het epidemiologisch rapport 2021 dat het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) publiceerde naar aanleiding van de Werelddag suïcidepreventie op 10 september.

De Vlaamse regering wil tegen 2030 het aantal suïcides nog verder laten dalen. Tussen 2000 en 2018 daalde het aantal sterfgevallen door suïcide in Vlaanderen met 26%. Toch blijft het sterftecijfer door suïcide hoog, menen experten. Daartoe stelden ze een nieuw actieplan op tot en met 2030.

De Vlaamse Regering wil tegen 2030 het aantal suïcides nog verder laten dalen. Tussen 2000 en 2018 daalde het aantal sterfgevallen door suïcide in Vlaanderen met 26%. Toch blijft het sterftecijfer door suïcide hoog, menen experten. Daartoe stelden ze een nieuw actieplan op tot en met 2030.

Gisteren 30 maart lanceerde het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) een multidisciplinaire richtlijn voor de detectie en behandeling van suïcidaal gedrag. De richtlijn wordt aangevuld met een e-learningwebsite met concrete aanbevelingen.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info