Alles over VLESP

Viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Bij vrouwelijke artsen lag in de periode 2006-2011 de suïcideratio meer dan dubbel zo hoog als bij Vlaamse vrouwen -23,7 versus 14,1 per 100.000. De suïcideratio bij vrouwelijke artsen overstijgt zelfs de suïcideratio bij hun mannelijke collega's. Dat blijkt uit het epidemiologisch rapport 2021 dat het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) publiceerde naar aanleiding van de Werelddag suïcidepreventie op 10 september.

De Vlaamse regering wil tegen 2030 het aantal suïcides nog verder laten dalen. Tussen 2000 en 2018 daalde het aantal sterfgevallen door suïcide in Vlaanderen met 26%. Toch blijft het sterftecijfer door suïcide hoog, menen experten. Daartoe stelden ze een nieuw actieplan op tot en met 2030.

De Vlaamse Regering wil tegen 2030 het aantal suïcides nog verder laten dalen. Tussen 2000 en 2018 daalde het aantal sterfgevallen door suïcide in Vlaanderen met 26%. Toch blijft het sterftecijfer door suïcide hoog, menen experten. Daartoe stelden ze een nieuw actieplan op tot en met 2030.

Gisteren 30 maart lanceerde het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) een multidisciplinaire richtlijn voor de detectie en behandeling van suïcidaal gedrag. De richtlijn wordt aangevuld met een e-learningwebsite met concrete aanbevelingen.

Uw menig telt!

Hoe blijft u up-to-date van de actualiteit in de gezondheidszorg? Hoe makkelijk of moeilijk vindt u het om de jaarlijkse accrediteringspunten te behalen? Wat is uw toonaangevende medische informatiebron? Heeft u een abonnement op Artsenkrant? Help ons deze prangende vrAAAgen te beantwoorden en u zo in de toekomst steeds op de door u gewenste manier en met de juiste activiteiten te kunnen blijven informeren.

Help ons deze prangende vrAAAgen te beantwoorden!