Alles over Vlaanderen.be

Als erfgenaam moet u na een overlijden in principe erfbelastingen (successierechten) betalen op wat u erft. Indien de erfenis betrekking heeft op de voormalige gezinswoning dan gelden er voor de partner van de overledene evenwel specifieke regels. Wat moet u daarover weten?