Alles over Vlaamse Sociale Bescherming

Zorgnet-Icuro beveelt haar leden-woonzorgcentra sterk aan een nieuwe, aan de regelgeving aangepaste, modelovereenkomst met de Coördinerend en Raadgevend Arts te gebruiken. De Orde der artsen keurde het contract goed.

Gezien de versnipperde bevoegdheden in de gezondheidszorg dringt een doorgedreven hervorming zich op. Doel is te komen tot homogene bevoegdheidspakketten. Erkenning en prijszetting van geneesmiddelen blijven wel best federaal maar alle andere bevoegdheden kunnen naar Vlaanderen. Aldus Vlaams topambtenaar Karine Moykens zaterdag op een symposium.

De zesde staatshervorming laat de Vlaamse regering toe een eigen socialezekerheidsstelsel uit te bouwen, de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB). Vanaf 2022 worden de revalidatieziekenhuizen en het multidisciplinair overleg daarin geïntegreerd.

De zesde staatshervorming maakte het voor de Vlaamse regering mogelijk om een eigen Sociale Zekerheidsstelsel uit te bouwen. Vanaf 2022 breidt deze Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) verder uit met de integratie van de revalidatieziekenhuizen en het multidisciplinair overleg.

Sinds begin dit jaar kunnen mensen met een handicap terecht bij de Vlaamse Sociale Bescherming voor een mobiliteitshulpmiddel. Op de VSB-website vindt u makkelijk het aangepaste voorschrijfformulier.

In navolging van de sector voor personen met een beperking wil de Vlaamse Gemeenschap na 2019 ook voor een aantal zorgvormen binnen de sector geestelijke gezondheidszorg de persoonsvolgende financiering (PVF) invoeren. In een recent ontwerpdecreet van de Vlaamse Regering lezen we dat het concreet gaat over de volgende zorgvormen die ingevolge de 6de staatshervorming zijn overgeheveld van de federale ziekteverzekering naar de deelstaten: psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven beschut wonen, centra voor geestelijke gezondheidszorg en revalidatievoorzieningen.

"De architect kan de prachtigste villa ontwerpen. Uiteindelijk is het echter de aannemer die bepaalt of het bouwwerk ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt." Met die metafoor geven de adviserende artsen van de ziekenfondsen treffend de onzekerheid weer waarin ze zich momenteel bevinden.

De Vlaamse zorgverzekering keerde vorig jaar aan bijna een kwart miljoen mensen een tegemoetkoming uit. Daarmee kunnen hulpbehoevenden niet-medische hulp inkopen. In totaal gaf Vlaanderen hieraan 343,8 miljoen euro uit. Zoveel wordt duidelijk uit het pas vrijgegeven jaarverslag van het Vlaams Zorgfonds.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info