Alles over Vlaamse Regering

In navolging van de sector voor personen met een beperking wil de Vlaamse Gemeenschap na 2019 ook voor een aantal zorgvormen binnen de sector geestelijke gezondheidszorg de persoonsvolgende financiering (PVF) invoeren. In een recent ontwerpdecreet van de Vlaamse Regering lezen we dat het concreet gaat over de volgende zorgvormen die ingevolge de 6de staatshervorming zijn overgeheveld van de federale ziekteverzekering naar de deelstaten: psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven beschut wonen, centra voor geestelijke gezondheidszorg en revalidatievoorzieningen.

De reorganisatie van de eerstelijnszorg staat al jaren bovenaan de prioriteitenlijst van de Vlaamse Regering. Dat deze hervorming ook sterk leeft onder de diverse actoren in de eerste lijn bewees de druk bijgewoonde conferentie begin dit jaar, waar minister Jo Vandeurzen zijn nieuwe plannen voorstelde. Een positief onthaalde visie, maar met de nodige vraagtekens op vlak van haalbaarheid en praktische invulling.

Bonkende beats op concerten en festivals, in cafés, tijdens carnavalsstoeten, etc. Het zorgt allemaal al te vaak voor te veel decibels in onze oortjes. Lawaai is immers de grootste vijand van ons kostbaar gehoor. Uit een studie van de Universiteit Gent blijkt dat bijna 7 op 10 Vlaamse jongeren tussen 18 en 30 jaar al wel eens last hebben van oorsuizingen of tinnitus.

De Vlaamse Regering keurde onlangs het voorontwerp van een besluit goed dat de nieuwe erkenningscommissies moet regelen. De samenstelling en de werking van die commissies is tegenwoordig een Vlaamse aangelegenheid.