Alles over Vlaamse Overheid

Kinderen worden op de leeftijd van 15 maanden gevaccineerd tegen meningokokken. Tot nog toe werd door de Vlaamse Overheid een gratis vaccin aangeboden dat beschermt tegen meningokokken van serogroep C. Vanaf juli zal dit vaccin vervangen worden door een combinatievaccin dat beschermt tegen meningokokken van de serogroepen A, C, W en Y.

De Vlaamse regering wil tegen 2030 het aantal suïcides nog verder laten dalen. Tussen 2000 en 2018 daalde het aantal sterfgevallen door suïcide in Vlaanderen met 26%. Toch blijft het sterftecijfer door suïcide hoog, menen experten. Daartoe stelden ze een nieuw actieplan op tot en met 2030.

De Vlaamse ministerraad keurde vorige vrijdag de modaliteiten goed voor de aanleg van een strategische voorraad beschermingsmateriaal van drie maanden. Subsidies aan Vlaamse gemeenten voor ondersteuning van lokale bronopsporing in het kader van de covid-19-pandemie worden verlengd tot 15 oktober.

In november 2019 schreven artsen 4,7 miljoen keer elektronisch geneesmiddelen voor. Vanaf 1 januari a.s. is het elektronisch voorschrift de regel. Eénlijn.be organiseert webinars, om de zorgverleners helemaal mee te krijgen (zie boxje onderaan).

Tot donderdag 10 oktober verwelkomt het Vlaams Parlement in de Zuilenzaal de expositie 'OpenDeuren'. Initiatiefnemer is de vzw 'Tout Bien - okidoki'. Kunstenaar Jean Ayawo Koumy creëerde voor dit project een labyrint met 12 geschilderde deuren en met 21 poppen. Met de expositie wil de vzw het taboe doorbreken dat in onze samenleving heerst rond zelfdoding om zo de Belgische suïcidecijfers terug te dringen naar Europese gemiddelden. De tentoonstelling was eerder te zien in Gent, Kortrijk en Namen.

In het dorp waar ik woon, zijn er 13 huisartsen voor ruim 26.000 inwoners. De meeste onder hen werken meer dan 40 uur per week. Toch is dat aantal huisartsen te weinig volgens de normen van de Vlaamse Overheid. Bij onze huidige manier van werken, hebben we ongeveer 1 huisarts nodig per 1000 inwoners. De huidige huisartsen doen het met 1 huisarts per 2000 inwoners. Ze werken voornamelijk alleen. Slechts twee van hen delen een praktijk. De leeftijdscurve leert dat slechts twee artsen jonger zijn dan 55. Is dat eigenlijk wel doenbaar?

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info