Alles over Vlaamse Gemeenschap

In navolging van de sector voor personen met een beperking wil de Vlaamse Gemeenschap na 2019 ook voor een aantal zorgvormen binnen de sector geestelijke gezondheidszorg de persoonsvolgende financiering (PVF) invoeren. In een recent ontwerpdecreet van de Vlaamse Regering lezen we dat het concreet gaat over de volgende zorgvormen die ingevolge de 6de staatshervorming zijn overgeheveld van de federale ziekteverzekering naar de deelstaten: psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven beschut wonen, centra voor geestelijke gezondheidszorg en revalidatievoorzieningen.

Van de 3.585 studenten die op 29 augustus deelnamen aan de tweede sessie van het toelatingsexamen arts en tandarts op de Brusselse Heizel, is 14 procent geslaagd. Dat percentage ligt in de lijn van het juli-examen, toen 15 procent van de deelnemers slaagde.

Van de 5.030 studenten die op 4 juli het toelatingsexamen arts en tandarts aflegden op de Brusselse Heizel, is 15 procent geslaagd. Dat percentage ligt merkelijk hoger dan het juli-examen van de voorbije jaren, toen gemiddeld 12 procent van de deelnemers slaagde.