Alles over Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen

Terwijl de medische verkiezingen bij de artsen zich nu volop op gang trekken, liggen ze bij de tandheelkundigen nog steeds stil. Het ziet er niet naar uit dat daar spoedig verandering in komt.

In juni kan het medisch korps een elektronische stem uitbrengen op het artsensyndicaat van zijn/haar keuze. De tandartsen gaan hen vooraf en stemmen al in mei, met name van 5 tot 24 mei. Het Riziv erkende vier van de vijf beroepsorganisaties die zich kandidaat stelden. Het deelnamepercentage ligt bij de tandartsen met 44,25% in 2019 wel veel hoger dan bij het medisch korps.

Het Verbond der Vlaamse Tandartsen en de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen vragen de regeringsonderhandelaars met aandrang de contingentering van het aantal tandartsen te behouden. Ze pleiten ook voor een betere toegankelijkheid tot mondzorg en voor meer inzet op preventie.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info

In the picture

Naar het meest recente dossier