Alles over Vlaams Zorgfonds

De Vlaamse zorgverzekering keerde vorig jaar aan bijna een kwart miljoen mensen een tegemoetkoming uit. Daarmee kunnen hulpbehoevenden niet-medische hulp inkopen. In totaal gaf Vlaanderen hieraan 343,8 miljoen euro uit. Zoveel wordt duidelijk uit het pas vrijgegeven jaarverslag van het Vlaams Zorgfonds.