Alles over Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals

Op de ministerraad van 28 april 2017 besliste de Vlaamse regering principieel tot oprichting van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ). Het VIKZ heeft als opdracht om kwaliteitsindicatoren voor relevante sectoren in Welzijn, Volksgezondheid en Gezin te ontwikkelen in samenspraak met belanghebbenden, hierbij rekening houdend met internationale kennis. Het zal ook het beleid adviseren. In de voorbereiding van dit besluit werden verschillende partners van de eerste lijn geconsulteerd.