Alles over Vlaams Gewest

Eerder deze week werden de resultaten van de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2016 bekendgemaakt voor verschillende deelsectoren in gezondheid en welzijn. Daaruit blijkt dat in de ziekenhuizen risicofactoren voor werkbaar werk veel meer aanwezig zijn dan gemiddeld op de arbeidsmarkt. De werkdruk in de ziekenhuizen nam de afgelopen drie jaar ook bovengemiddeld toe.

Het forfaitair betalingssysteem voor huisartsgeneeskundige zorg wordt in Vlaanderen weinig toegepast ondanks een aantal positieve effecten voor patiënt, arts en maatschappij. Dokter Michael Erkens ging in zijn masterproef als haio op zoek naar de drempels die huisartsen ervaren voor de omschakeling van de betaling per prestatie naar het forfaitair betalingssysteem.