Alles over Vincent Van Quickenborne

We lazen het in een artikeltje over een kleine Amerikaanse studie. In de USA was men tot de vaststelling gekomen dat voor elk uur dat een arts besteedt aan het behandelen van een patiënt er twee uur tijd werd geïnvesteerd in het bijhouden van elektronische dossiers en administratie. We moeten er niet aan twijfelen. Ook bij ons is dit het geval.

Meer dan 300 studenten beginnen aan een beroepsopleiding huisartsgeneeskunde. Anders verwoord: 41% van de afgestudeerden opteert voor de specialisatie huisdokter. Dat is opmerkelijk, een decennium terug kon de richting amper 90 studenten verleiden. Het scheelt een slok op de borrel en het is nodig ook. Rekening houdende met de vergrijzing en de kortere werkweken die jonge huisartsen (m/v) kloppen, zou de jaarlijkse instroom circa 216 eenheden moeten bedragen. Enkel om op peil te blijven. Gezien de jarenlang opgelopen achterstand mag het nu een beetje meer zijn. Een volgehouden inspanning is nodig. Of er in een nabije toekomst jaarlijks meer dan 300 huisartsen afstuderen, is natuurlijk ook koffiedik kijken. Bovendien houden de cijfers geen rekening met een toenemende morbiditeit bij de bevolking.