Alles over Vincent Van Quickenborne

Er is een tekort aan wetsdokters en een gebrek aan middelen voor de forensische geneeskunde. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne belooft 2,2 miljoen euro voor de versterking van de sector. François Beauthier, forensisch arts en voorzitter van het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Gerechtelijke Geneeskunde, vindt dat onvoldoende, gezien de realiteit op het terrein.

Een KB dat de federaal minister van Volksgezondheid is aan het voorbereiden, bepaalt dat voor locoregionale ziekenhuisdiensten de aanrijtijd maximaal 30 minuten mag bedragen. Volgens Bvas is dat voor de netwerken onuitvoerbaar.

Op 26 maart organiseert Jong Domus 'De dag van de jonge huisarts. Het centrale thema van dit event is 'de huisarts 2030' met als keynote speaker dokter Sam Proesmans. Proesmans is internist en public health specialist en medisch adviseur bij premier Alexander De Croo.

Het Vlaams Artsenverbond (VAV) is niet tevreden nu blijkt dat alle afgestudeerden een Riziv-nummer krijgen en dus het artsenberoep mogen uitoefenen. Het gaat over een overtal van 357 Frans- en 64 Nederlandstalige artsen. "De Vlaamse gemeenschap wordt gestraft," vindt het VAV.

Gisteren zondag gaf premier Alexander De Croo de aftrap van een nieuwe internationale darmkankermaand maart, die elk jaar in het teken staat van sensibilisering rond darmkanker. Broodnodig, zeker (ook) in covidtijden. Zo werd 1 op 5 darmkankers niet ontdekt tijdens de eerste coronagolf.

Begin volgende maand stapt Pieter Van Herck, senior adviseur welzijn- en gezondheidsbeleid bij Voka, over naar het kabinet van vicepremier Vincent Van Quickenborne. Hij zal er het beleid opvolgen met betrekking tot gezondheidszorg en de coronacrisis. Dat laat Voka weten in een persbericht.

Na drie jaar is er eindelijk een opvolger voor Ri De Ridder als directeur-generaal van de dienst voor Geneeskundige Verzorging bij het Riziv in zicht. Zijn naam: Brieuc Van Damme, voormalig adjunct-kabinetschef van minister De Block. Er rest nog één horde: enkel een volwaardige regering kan de benoeming goedkeuren.

We lazen het in een artikeltje over een kleine Amerikaanse studie. In de USA was men tot de vaststelling gekomen dat voor elk uur dat een arts besteedt aan het behandelen van een patiënt er twee uur tijd werd geïnvesteerd in het bijhouden van elektronische dossiers en administratie. We moeten er niet aan twijfelen. Ook bij ons is dit het geval.

Meer dan 300 studenten beginnen aan een beroepsopleiding huisartsgeneeskunde. Anders verwoord: 41% van de afgestudeerden opteert voor de specialisatie huisdokter. Dat is opmerkelijk, een decennium terug kon de richting amper 90 studenten verleiden. Het scheelt een slok op de borrel en het is nodig ook. Rekening houdende met de vergrijzing en de kortere werkweken die jonge huisartsen (m/v) kloppen, zou de jaarlijkse instroom circa 216 eenheden moeten bedragen. Enkel om op peil te blijven. Gezien de jarenlang opgelopen achterstand mag het nu een beetje meer zijn. Een volgehouden inspanning is nodig. Of er in een nabije toekomst jaarlijks meer dan 300 huisartsen afstuderen, is natuurlijk ook koffiedik kijken. Bovendien houden de cijfers geen rekening met een toenemende morbiditeit bij de bevolking.