Alles over Vincent Claes

In een recent artikel van artsenkrant (d.d. 5 oktober) schrijft Vincent Claes dat de communicatie tussen de diverse betrokken artsen bij de reïntegratie van langdurig zieken heel wat te wensen overlaat en absoluut moet verbeteren om de efficiëntie te optimaliseren

ADMINISTRATIEVE ROMPSLOMP Dokter Z is al lang huisarts. Ze heeft het helemaal gehad met de honderden berichten van het Riziv die haar activiteit evalueren en zeggen hoe ze (beter) moet werken. Een anonieme getuigenis.