Alles over Vincent Claes

"Deze enquête geeft een waarheidsgetrouw beeld van de eerste golf: het gebrek aan mondmaskers, de reactiviteit van de overheden, het vastleggen van nieuwe procedures, de scheiding van de patiëntenstromen... Die elementen verschoven in de tweede golf naar de achtergrond."

In zijn boek 'Goed ziek' stelt dokter Ri De Ridder een diepgaande hervorming van onze gezondheidszorg voor. Zal hij zich als kabinetschef van de minister van Volksgezondheid op de inzichten uit zijn boek baseren om de zorgsector de komende jaren te laten evolueren?

De app Coronalert lijkt het werk van de al overbelaste huisartsen nog zwaarder te maken. Er zou evenwel een oplossing in de maak zijn.

Ligt er voor het zorgbudget een groeinorm van 2,5% in het vooruitzicht? De zeven partijen die momenteel een regering pogen te vormen, zijn alvast van plan om meer geld vrij te maken voor de gezondheidssector.

Zoals bekend zijn de anesthesisten niet te spreken over het voorstel van minister De Block in verband met de financiering van de laagvariabele zorg in de ziekenhuizen. Ze schreven hierover een brief naar de voorzitter van de medicomut, Riziv-topman Jo De Cock.

Uw menig telt!

Hoe blijft u up-to-date van de actualiteit in de gezondheidszorg? Hoe makkelijk of moeilijk vindt u het om de jaarlijkse accrediteringspunten te behalen? Wat is uw toonaangevende medische informatiebron? Heeft u een abonnement op Artsenkrant? Help ons deze prangende vrAAAgen te beantwoorden en u zo in de toekomst steeds op de door u gewenste manier en met de juiste activiteiten te kunnen blijven informeren.

Help ons deze prangende vrAAAgen te beantwoorden!