Alles over VIKZ

Op kwaliteit.be publiceert VIKZ de vaccinatiegraad van 548 zorginstellingen - honderden woonzorgcentra en vier vijfden van de ziekenhuizen. Tegelijk publiceert het KCE een rapport met de vaccinatiegraad bij werknemers van alle Belgische zorginstellingen.

Na de algemene ziekenhuizen publiceren nu ook de instellingen binnen de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen de resultaten van hun kwaliteitsmetingen. Dat levert al meteen enkele interessante vaststellingen op.

Kwaliteitsindicatoren voor de eerste lijn, dat was het onderwerp van een forum van het VIKZ op Sinterklaasdag. De huisartsen staan eigenlijk al lang klaar maar wachten op input van de overheid, zegt dokter Piet Vanden Bussche, die voor Domus Medica een stand van zaken opmaakte.

Vier ziekenhuisbrede kwaliteitsindicatoren evolueren positief. Te weten: basisvereisten handhygiëne, identificatie patiënten, geneesmiddelenvoorschrift en checklist veilige heelkunde. De twee laatste indicatoren kunnen wel nog een stuk beter.