Alles over Vidi

Paternalisme oftewel vaderlijke bejegening. Volgens een definitie zou elke vorm van paternalisme een beperking van de vrijheid of autonomie van een persoon (of groep) inhouden naar wat wordt aangenomen in hun eigen bestwil. Kan een vrouwelijke arts ook paternalistisch zijn of wordt dit dan maternalisme genoemd?