Alles over VGV

Op 25 februari beslist het Vlaams Geneeskundigenverbond over een nieuwe naam, een nieuw logo en nieuwe statuten. Als het uittredend bestuur zijn zin krijgt, gaat het VGV voortaan door het leven als Vlaams Artsenverbond (VAV). De ambities naar de toekomst toe zijn niet gering. Het nieuwe Verbond wil het ledental verdriedubbelen: van de huidige 330 leden naar duizend.

"In 2014 was de artsendensiteit in de Franse gemeenschap 29% hoger dan in de Vlaamse gemeenschap. Indien minister De Block het voorstel van de planningscommissie zou aanvaarden dan neemt het onevenwicht nog verder toe. Dit hypothekeert verder de toekomstkansen van de Vlaamse jongeren." Aldus dokter Geert Debruyne, voorzitter van het Vlaams GeneeskundigenVerbond.