Alles over verzekeringen

De ministerraad van vorige vrijdag keurde een ontwerp-KB goed dat het Fonds Medische Ongevallen financiert. Het gaat om geld voor de voorbije drie jaar.