Alles over Verso

Vandaag is bijna een derde (31,1%) van de mensen werkzaam in de social profit ouder dan 50. Dat zorgt de komende jaren voor een relatief grote uitstroom. Enkel om die uitstroom te vervangen en de huidige dienstverlening op peil te houden, zijn er tegen 2020 38.764 nieuwe medewerkers nodig.

De striemende aanklacht door een aantal politici tegen exorbitante zitpenningen in Brusselse vzw's veroorzaakte de voorbije weken een inflatie aan reacties in de media met finaal serieuze politieke gevolgen die nog steeds nazinderen. In heel deze heisa kwamen ook de zitpenningen voor bestuurders van enkele Brusselse ziekenhuizen in het vizier. Meteen een gelegenheid om het vergoedingsbeleid voor bestuurders van ziekenhuizen en bij uitbreiding ook van andere zorg- en welzijnsvoorzieningen eens tegen het licht te houden.