Alles over Verenigde Staten

Apothekers mogen vaccineren, vindt Koninklijke Academie

Apothekers kunnen mee ingezet worden om de vaccinatiegraad in een risicopopulatie te vergroten. Dat zegt de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België in een gezamenlijk advies met zijn Franstalige tegenhanger. Het gaat in de eerste plaats om griepvaccinatie.

Vapen, het nieuwe roken?

We moeten onze jongeren beter beschermen tegen en informeren over vapen, kortom voorkomen dat deze groep ermee begint, schrijft Lode Godderis.

Adolescenten die meer sporten, slapen ook beter

Een Amerikaanse studie leert dat adolescenten die meer lichaamsbeweging nemen dan gewoonlijk, 's nachts sneller inslapen en beter en langer slapen. Omgekeerd vermindert de kwaliteit van de slaap bij adolescenten die overdag een meer sedentair leven leiden dan gewoonlijk.

Een inkijk in Mahlers ziel

KLASSIEK Het Antwerp Symphony Orchestra brengt met haar eredirigent Edo de Waart werk van Mahler en Barber. De Nederlander geldt als een Mahler-specialist en hij toonde met hetzelfde orkest al meermaals tot wat een boeiende Mahler-uitvoeringen hij in staat is.

Finale Koningin Elisabethwedstrijd met Belgisch tintje

Voor het eerst in tien jaar staat er nog eens een Belg in de finale van de Koningin Elisabethwedstrijd voor viool. Sylvia Huang was op 29 april, bij de start van de wedstrijd, ook al de enige Belgische onder de 71 violisten.

Wildgroei rond geclaimd gewichtsverlies

Mensen gebruiken de e-sigaret om gewicht te verliezen, met of zonder nicotine. Dat stelt men althans vast in de Verenigde Staten. Op vlak van reglementering is het chaos.

E-sigaret bevat (schadelijke) metaaldeeltjes

LONGAANDOENINGEN Metalen uit e-sigarettoestellen worden doorgegeven aan de e-vloeistof en vervolgens naar de aerosol die wordt ingeademd door de gebruiker. Voor sommige metalen zijn de concentraties zelfs hoger dan bij de klassieke sigaret.

Een nieuwe gentherapie geneest acht "bubble boys"

Vorsers in de Verenigde Staten hebben met succes acht kinderen met een X-gebonden ernstige gecombineerde immunodeficiëntie (X-SCID), een zeldzame erfelijke aandoening, behandeld met gentherapie na toediening van busulfan.

Dramatische cijfers bij assistenten urologie

Meer dan vier op tien Europese urologen in opleiding vertonen typische symptomen van burn-out. In internationaal perspectief valt het in België nog mee: slechts een kleine 10% van 'onze' assistenten is naar eigen zeggen opgebrand. In de Verenigde Staten gaat het over 38% van de artsen in opleiding.

Drie ouders voor één enkele baby: een première in geval van onvruchtbaarheid

In Griekenland is een baby geboren gemaakt met het DNA van drie mensen. De techniek, die ze daarbij hebben gebruikt, is nog zeer omstreden en werd nu voor het eerst toegepast wegens onvruchtbaarheid. De chromosomen van de moeder werden getransfereerd in een eicel van een donor en die eicel werd in vitro bevrucht met het zaad van de vader.

'Efficiënte traumazorg vereist 24/7 aanwezige artsen'

In 2017 publiceerde het KCE een rapport over de organisatie van de traumazorg in ons land. In dat rapport stelt het KCE paal en perk aan het aantal traumanetwerken. "Dat komt omdat we in België relatief weinig zwaargewonden hebben, zowat 3.000 per jaar, van wie slechts de helft echt nood heeft aan supergespecialiseerde zorg."

Frankenstein in de opera

Begin maart brengt De Munt de wereldcreatie van Frankenstein, een nieuwe opera van de Amerikaanse componist Mark Grey naar de ophefmakende en nog steeds brandend actuele roman Frankenstein, or the Modern Prometheus van Mary Shelley.

OLV ziekenhuis Aalst pakt uit met 'artificiële pancreas'

Een tiental patiënten met type 1 diabetes worden in het OLV ziekenhuis van Aalst behandeld met een 'artificiële pancreas'. Dit zou de suikerregeling spectaculair verbeteren. Over een eventuele terugbetaling door het Riziv lopen nog onderhandelingen.