Alles over Verbond der Belgische Specialisten

"Een klein stukje medische consumptie zijn we kwijtgespeeld door uitgestelde of gemiste zorg als gevolg van de coronacrisis. Dat heeft relatief weinig impact op de volksgezondheid en het valt trouwens ook niet wetenschappelijk correct vast te stellen."

Om de opstart van de activiteiten in de ziekenhuizen te vergemakkelijken, publiceerde het Verbond der Belgische Specialisten vorige week voor de verschillende specialismen lijsten met de urgentiegraad van aandoeningen. Het systeem wordt nu verfijnd en aangevuld met gesloten overlegfora. Een aanvraag tot participatie aan een forum kan via http://forumvbs.trynisis.com/index.php?r=user/auth/login

Sinds 4 mei kunnen ziekenhuizen opnieuw niet-covid-19-activiteiten opstarten. Tegelijk moeten ze zich voorbereiden op een 'waarschijnlijke' tweede golf van covid-19-patiënten.

"De huidige oorlogssituatie door Covid-19 dwingt de artsen-specialisten hun vakgebied te verlaten en hun zorgdomein uit te breiden. Dat vergt een bijsturing van onze competenties en inzet in de nieuwe 'strategie' van de ziekenhuiszorg. De artsen nemen deze verantwoordelijkheid op."

"De contingentering en de quota die van kracht zijn in de medische specialismen zijn niet geïnspireerd door corporatisme van de artsen. Het is zaak de politici daarvan blijvend te overtuigen. Want er worden in sommige disciplines teveel specialisten opgeleid omdat de bepalingen van de numerus clausus nooit werden opgevolgd."