Alles over Verbond der Belgische Specialisten

Dokter Marc Moens houdt het voor bekeken als secretaris-generaal van het Verbond der Belgische Specialisten (VBS). Daarmee komt een einde aan een era van liefst 28 jaar waarin hij de functie onafgebroken bekleedde. Gisterenavond deelde het directiecomité van het VBS mee dat dokter Marc Brosens, radiotherapeut in het Limburgs oncologisch centrum, kandidaat is om Marc Moens op te volgen.

"Minister De Block investeert in de ontwikkeling van dure apps en digitalisering maar niet in de opleiding van toekomstige artsen. Nochtans beïnvloedt de dubbele cohorte een hele generatie dokters, liefst elf afstudeerjaren lang. De kwaliteit van de gezondheidszorg van morgen staat op het spel."

Om het akkoordensysteem in stand te houden, is een wettelijk kader nodig zodat de honoraria automatisch geïndexeerd worden op het ogenblik dat de spilindex wordt overschreden. Dat schrijft dokter Marc Moens in zijn jaarverslag 2016 voor het VBS.