Alles over Veerle Caerels

Het Therapeutisch Atelier van het AZ Sint-Maarten in Mechelen sleept de KARVA-prijs in de wacht.

Het courant resultaat van de algemene ziekenhuizen is er in 2017 fors op achteruitgegaan: 67,1 miljoen euro minder dan in 2016, of een afname met 70%. "De toenemende financiële kwetsbaarheid van de sector doet vragen rijzen over het vermogen om de toekomstige uitdagingen en hervormingen aan te gaan", waarschuwen de auteurs van de Maha-studie 2018, die woensdag werd voorgesteld.

Er zijn grote variaties in de accrediteringshonoraria naargelang de discipline: de bedragen schommelen tussen 1.900 en liefst 31.000 euro. In totaal wordt 310 miljoen uitbetaald, forfaitair en per prestatie.

"Het wetsontwerp over de hervorming van de dringende medische hulp stelt de zorgopdracht van de arts, of meer in het algemeen de eed van Hippocrates, helemaal niet in vraag." Dat zegt minister Denis Ducarme in een reactie op de kritiek die er de afgelopen weken kwam op zijn plannen om artsen die mensen zonder papieren behandelen, strenger te gaan controleren.

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) publiceert zijn jaarverslag. Een gelegenheid om het tienjarig bestaan te vieren en in te gaan op de activiteiten van de 458 medewerkers, die jaarlijks 32 miljoen euro kosten. Daar tegenover staat een kleine 65 miljoen aan inkomsten, dotatie inbegrepen.

Vanaf 1 oktober moeten thuisverpleegkundigen de identiteit van hun 'patiënten' controleren alvorens ze verpleegkundige zorg toedienen. Een pilootproject dat in de loop van 2018 wordt uitgebreid naar andere zorgverstrekkers, zoals tandartsen en dokters. De wettelijke basis is voorzien. Maggie De Block ziet alleen maar voordelen.

Sinds 2014 is er een grondige hervorming van het pensioenstelsel aan de gang. Drijvende kracht is minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine, voormalig huisarts in Chaudfontaine. Hij zet voor Artsenkrant de belangrijkste nieuwigheden op een rijtje.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info

In the picture

Naar het meest recente dossier