Alles over VASO

De implementatie van de nieuwe ASO-overeenkomst gaat pas op 1 april in, met uitzondering van de artikels met betrekking tot de indexatie van alle vergoedingen, de onafhankelijke meldingskanalen en de anciënniteitsbepaling voor MKA en PhD'ers. Dat verduidelijkt VASO op haar instagramaccount.

De Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen heeft op de valreep een akkoord bereikt over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor artsen-specialisten in opleiding. Zowel de Vlaamse Vereniging voor Arts-Specialisten in Opleiding (VASO) als BVAS zijn tevreden met het resultaat.

Drie keer per week bijleren over een afgebakend geneeskundig onderwerp dat men in drie minuten kan doorlopen. Dat is het opzet van PIKUUR., een gratis platform voor artsen en apothekers (in spe) dat geverifieerde, wetenschappelijke publicaties vertaalt naar visuele content.

Maarten Falter volgt Jonas Brouwers op als voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Artsen-Specialisten in Opleiding (VASO). Falter is cardioloog in opleiding en maakte de voorbije jaren al deel uit van het bestuur.

Sinds 2 oktober kunnen artsen-specialisten in opleiding (aso) in de Belgische ziekenhuizen gebruik maken van een nieuwe registratietool waarmee ze zelf hun arbeidsuren, wachtdiensten en afwezigheden kunnen ingeven en aanpassen.

Sinds 2 oktober kunnen artsen-specialisten in opleiding (aso) in de Belgische ziekenhuizen gebruik maken van een nieuwe registratietool waarmee ze zelf hun arbeidsuren, wachtdiensten en afwezigheden kunnen ingeven en aanpassen.

Dokter Jonas Brouwers, voorzitter van de Vlaamse vereniging voor artsen-specialisten in opleiding (VASO) gaat op de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid mee het federale kwaliteitsbeleid van de ziekenhuizen vorm geven.

De syndicale stembusslag is gestart en u wordt nu om de oren geslagen met propaganda van de drie artsenvakbonden. VASO, de Vlaamse Vereniging voor arts-specialisten in opleiding, vroeg en kreeg van elk syndicaat een top drie aan programmapunten voor ASO's.

De voorbije jaren heeft de Vlaamse Vereniging voor arts-specialisten in opleiding hard gewerkt aan haar bekendheid onder medeassistenten. Steeds meer aso's vinden dan ook de weg naar Vaso. "Meldingen van hoge werkdruk en incidenten van intimidatie zijn schering en inslag in onze inbox." Een gesprek met het nieuwe bestuur.

De weg naar het arts-zijn is leerrijk en mooi, maar kan ook uitdagend en complex zijn. Daar gaat de gloednieuwe podcast 'Uitgedokterd' over van kinder- en jeugdpsychiater in opleiding Karen Bartholomeus. Met verschillende jonge (en oudere) collega's heeft ze het over thema's als zelfzorg, de combinatie work-life, de professionele artsenidentiteit en zo meer.

Op zaterdag 19 maart organiseren het VBS, VASO en Artsenkrant in het Huis van de Toekomst in Vilvoorde een symposium met als thema 'De gezondheidszorg in crisis. Lessen en maatregelen voor de toekomst'. Bij die gelegenheid wordt ook de vijfde editie van de Specialist van het Jaar uitgereikt.

Afgelopen week publiceerde Bvas de resultaten van een bevraging bij 113 stagemeesters in perifere ziekenhuizen over de nieuwe collectieve overeenkomst voor de aso's. Volgens het artsensyndicaat zijn de perifere stagemeesters niet onverdeeld gelukkig met de tijdsregistratie en de nieuwe regeling voor onder meer wachtdiensten en verlofdagen.

"Stafleden, assistenten, oud, jong..., alle zorgverleners delen eenzelfde toekomstvisie. Dat is zeer verhelderend. Het leeft veel meer dan wat Twitter of de werkvloer laten uitschijnen. Allen zijn we bekommerd om de patiënten, over de organisatie, over ons beroep en over werkbaar werk. Samen kunnen we mooie dingen doen."

Eerder dit najaar lanceerde Vaso een 'flowchart' die aso's moet gidsen naar hulpbronnen in geval van stress, tekenen van burn-out of structurele problemen op de werkvloer. Daarnaast nam de Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding de afgelopen periode nog heel wat andere initiatieven om het mentale welzijn van jonge collega's onder de aandacht te brengen. Een gesprek.

Onlangs werd het nieuwe bestuur van de Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding (Vaso) verkozen. De start van het nieuwe academiejaar weldra is een goed moment om hen aan u voor te stellen. Dat doen we uiteraard niet zonder te peilen naar de stand van zaken van enkele prangende topics voor aso's.

Waar kunnen artsen-specialisten in opleiding terecht in geval van stress, tekens van burn-out en andere mentale kwetsbaarheden? Vaso, de Vlaamse vereniging voor Arts-Specialisten in Opleiding, goot de verschillende hupverleningsopties in een overzichtelijk schema.

"Lange, slopende onderhandelingen." "Een historische overeenkomst." In de persberichten afgelopen week werd groots taalgebruik niet geschuwd. Het wekt de nieuwsgierigheid naar het verloop van die woensdag 19 mei 2021, dé deadline voor het vinden van een akkoord over de arbeidsvoorwaarden en de sociale bescherming van arts-specialisten in opleiding.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info
Uit het magazine

Patiënten die uitbehandeld zijn, moeten een boodschap verwerken die onrustig en angstig kan maken. Hoe die angst te herkennen en ermee om te gaan? Dat was het thema van een webinar van Cera in samenwerking met Palliatieve Zorg Vlaanderen.

In the picture

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Ontdek alle dossiers