Gezocht: 'Expertise in gezondheidszorg'

Gezocht: 'Expertise in gezondheidszorg'

Herman Nys - De ministerraad van 27 juli gaf in tweede lezing goedkeuring aan het door minister De Block voorbereide voorontwerp wat de klinische netwerking tussen ziekenhuizen betreft. Dat is sneller dan verwacht. De Raad van State had namelijk een aantal kritische bedenkingen bij de eerste tekst en in de sector vroeg men zich af of de timing nog haalbaar was...

Het wordt druk in de eerste lijn

Het wordt druk in de eerste lijn

Hilde Deneyer - De reorganisatie van de eerste lijn wordt een boeiende ontdekkingsreis waarop (huis)artsen, apothekers, kinesitherapeuten, tandartsen, verpleegkundigen, logopedisten, ergotherapeuten, psychologen, diëtisten,... mekaar beter zullen leren kennen en elkaar beter zullen moeten verdragen. Alleen zo kunnen ze samen een sterke gezondheidszorg op, in en van de eerste lijn garanderen, schrijft Hilde Deneyer.

'Woonzorgcentra mogen vrije keuze over levenseinde niet negeren'

'Woonzorgcentra mogen vrije keuze over levenseinde niet negeren'

Freya Saeys en Jean-Jacques De Gucht - Wie recht heeft op euthanasie, slaagt er niet altijd in om die euthanasie effectief te bekomen. Zeker in heel wat woonzorgcentra is dat geen evidentie. Zelfs een degelijke pijnbestrijding lijkt vandaag niet meer tot de zekerheden te behoren. Dat leren ons de verhalen uit de Seniorie Ter Minne. Spijtig genoeg zijn ze geen uitzondering in Vlaanderen.

Vlaanderens ziekenhuislandschap in een stappenplan

Vlaanderens ziekenhuislandschap in een stappenplan

Minister Vandeurzen presenteerde eind maart aan de Vlaamse regering een stappenplan voor de hervorming van het ziekenhuislandschap. Verschillende werkpakketten moeten uitmonden in een 'zorgstrategisch plan voor Vlaanderen'.

Overheid kijkt toe op kwaliteit

Overheid kijkt toe op kwaliteit

De federale overheid heeft regelgeving in de maak om de kwaliteit van zorg in risicovolle praktijken te bewaken. Een verplicht risico assessment en afspraken tussen privépraktijken en ziekenhuizen maken daar deel van uit.

Over ondraaglijk psychisch lijden

Anne Dedry - Stel, je bevindt je na 20 jaar behandeling tegen een psychische aandoening nog geen stap verder richting genezing en geen enkele andere behandeling kan nog hulp bieden. In dat geval kan euthanasie voor jou een eventuele laatste uitweg bieden. En wat Groen betreft moet deze uitweg blijven bestaan en verankerd blijven in de euthanasiewet. Dit vinden ook expertenverenigingen als de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en zelfs de Broeders van Liefde.

Accreditatie: geloofwaardigheid op het spel

Dave Allegaert - Het regent dezer dagen in de gespecialiseerde pers berichten over ziekenhuizen die hun accreditatielabel, al dan niet voor het eerst, behaalden. Niet onlogisch dat we in deze periode een sterke stijging opmerken, minister Vandeurzen heeft destijds de deadline voor het behalen van een accreditatie op eind 2017 geplaatst.

N-VA: "Er is niets beslist over deelstaatoverschrijdende netwerken"

N-VA: "Er is niets beslist over deelstaatoverschrijdende netwerken"

Volgens het kabinet van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) keurde de regering het principe dat een "netwerk de grenzen van een deelstaat kan overschrijden al eind 2016 goed." Klopt niet, repliceert Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van vice-premier Jan Jambon (N-VA). Dit is een van de knelpunten en daarover is nog niets beslist.

'Een ziekenhuisnetwerk kan de grenzen van een deelstaat overschrijden'

'Een ziekenhuisnetwerk kan de grenzen van een deelstaat overschrijden'

Eerder stuurden de ministers De Block (Open VLD) en Vandeurzen (CD&V) over de netwerken een gezamenlijke brief naar de Vlaamse ziekenhuizen (AK 2527). De Waalse minister voor Volksgezondheid Alda Greoli (CdH) hekelde het gebrek aan overleg. De Block reageert nu op de heisa.

Deel 3

Deel 3

Gisteren nog maar eens en steeds opnieuw gezien hoe zielig die oude dag kan zijn, hangend in een stoel met slot, twee pampers per dag. Tijdens het weekend en 's nachts slechts twee verpleegkundigen voor zes verdiepingen.

Niet overschakelen naar nieuw HPV-vaccin zou gemiste kans zijn

Freya Saeys - In april kwam er een nieuw vaccin tegen het Humaan Papillomavirus (HPV) op de markt. HPV is een virus dat bepaalde types ernstige kankers en ziektes kan veroorzaken bij vrouwen en mannen, onder andere baarmoederhalskanker (700 gevallen/jaar), anale kanker, hoofd- en halskankers en genitale wratten (18.000 gevallen/jaar in België). Het nieuwe vaccin niet opnemen in het vaccinatieprogramma zou een gemiste kans zijn.

Geld voor Impulseo is op

Geld voor Impulseo is op

De steunpunten voor Impulseo ontvingen een bericht van de Participatiemaatschappij Vlaanderen dat er dit jaar geen nieuwe premies en subsidies meer worden uitbetaald. "Het Agentschap Zorg en Gezondheid deelde de maatschappij gewoon mee dat het geld op is", meldt een boze Reinier Hueting. Het kabinet van minister Vandeurzen reageert verrast en wil de situatie bekijken.

Naar een 'number needed to care'

Stijn Geysenbergh - "Was u ook zo geschrokken van de Pano-reportage?" Het was afgelopen week een druk besproken onderwerp op mijn consultatie. Patiënten vroegen me of het echt zo erg was. Delicaat onderwerp natuurlijk, en als je genuanceerd wil antwoorden volstaat natuurlijk geen ja of nee.

Het is gebeurd...

Stijn Geysenbergh - Dit zijn de legendarische woorden die de presentator op het eind van elke aflevering van De Slimste Mens de wereld instuurt.

'Vaccins tegen griep en pneumokokken samen promoten'

'Vaccins tegen griep en pneumokokken samen promoten'

"We moeten patiënten beter informeren over het pneumokokkenvaccin. Dat kan door de sensibilisering errond te koppelen aan de jaarlijkse campagne voor griepvaccinatie", stelt Vlaams Volksvertegenwoordiger en huisarts Freya Saeys (Open Vld) in een schriftelijke vraag aan minister Vandeurzen.

Wie vindt de weg naar... de sociale kaart?

Freya Saeys - Wie in mijn regio is gespecialiseerd in burn-out, of in anorexia en waar is een geschikte voorziening voor een jongen met een zwaar mentale handicap? Zorgverleners worden vandaag geconfronteerd met dit soort vragen en willen hun patiënt snel én, vooral correct kunnen doorverwijzen naar de gepaste dienst.

Rookstopadvies

Herman Moeremans - De huisartsenzorg is - ook al beweren sommigen het tegendeel - in ons land nog altijd laagdrempelig en goedkoop. Huisartsen komen dan ook dagelijks in contact met vele patiënten... steeds vele erg verschillende mensen, verschillende karakters ook, verschillende problemen. Medische problemen uiteraard... maar heel vaak ook begeleidend sociale, psychische en emotionele factoren die daarbij horen.

Gezondheidszorg 2.0: de kracht van de eerste lijn

Roel Van Giel - Waar moeten we naar toe met het ziekenhuislandschap in België? Vier studies tonen aan dat een reorganisatie van het ziekenhuislandschap nodig is.

Wat ruist er in het struikgewas?

Désirée De Poot - Er is iets aan het bewegen... Enfin, er is veel aan het bewegen. Onze federale minister De Block en onze Vlaamse minister Vandeurzen vertrappelen elkaar bijna bij het meedelen van allerlei plannen voor de gezondheidszorg van de toekomst. En ja, we moeten eerlijk zijn: er was en is verandering nodig en mijnheer Vandeurzen en mevrouw De Block zijn er toch op een of ander wonderbaarlijke manier in geslaagd om complementair te zijn waar het moet en overlappend te zijn waar het kan. Centraal staat de patiënt... zeggen ze als uit één mond. En neen, er zal niet bespaard worden op de rug van diezelfde patiënt... vervolgen ze.

Eerste lijn in een nieuwe versnelling?

Eerste lijn in een nieuwe versnelling?

Wouter Colson - Een meer doelstellingsgerichte zorg voor chronische patiënten wordt voor minister Vandeurzen de inzet van de reorganisatie van de eerstelijnszorg. Krachtlijnen zijn meer inspraak van de patiënt in zijn zorg, meer zorgcoördinatie en een sterkere organisatorische ondersteuning van de eerste lijn.