Alles over UZ Leuven

"De juiste zorg op de juiste plaats en meer en betere samenwerking over de disciplines en lijnen heen. Dat zijn de basisideeën." Aldus minister van sociale zaken Frank Vandenbroucke. In UZ Leuven stelde hij een uitbreiding voor van het aantal ingrepen in het chirurgisch dagziekenhuis.

Het therapeutisch beschikbaar stellen van insuline zo'n honderd jaar geleden was voor patiënten met diabetes type 1 levensreddend. De evolutie van onzuiver extract naar insulines met een speciaal design - garant voor een kortere of langere werkingsduur - droeg bij tot een betere controle van de glucosewaarden en verhoogde overlevingskansen. Toch volstond dit niet om de acute en chronische complicaties van diabetes type 1 volledig tegen te gaan.

Op de vorige pagina's besprak prof. Pieter Gillard (dienst endocrinologie, UZ Leuven) het gebruik van (slimme) pennen, insulinepompen en glucosesensoren bij de behandeling van diabetes type 1. "Er is op dat vlak gigantische vooruitgang tot stand gebracht", zegt hij. "Maar de echte revolutie is het automatisch koppelen van een accurate meting van de glucosewaarden aan een aangepaste toediening van insuline."

15% van de bedden op de acute geriatrieafdelingen van onze ziekenhuizen zijn gesloten, blijkt uit een rondvraag van de Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie (BVGG). Het tekort aan personeel is nijpend. Oplossingen op korte termijn zijn niet in zicht.

In september 2022 publiceerden de ADA en de EASD een nieuw consensusverslag (1) over de behandeling van hyperglycemie bij type 2-diabetes. Een jaar lang werkte een selecte groep Amerikaanse en Europese endocrinologen aan het formuleren van de meest recente aanbevelingen, gebaseerd op doorgedreven, systematisch literatuuronderzoek. Het resultaat is een up-to-date overzicht voor clinici, inclusief praktische tips.

Enkele maanden terug ontwikkelde de EASL (1) de allereerste klinische richtlijnen voor de preventie en behandeling van cystisch leverlijden. Prof. Frederik Nevens, hepatoloog in het UZ Leuven en co-auteur van de guidelines, vertaalt voor ons een aantal relevante aspecten van polycystische leverziekte naar de (huisartsen)praktijk.

Sinds een paar maanden zijn twee nieuwe pneumokokkenvaccins beschikbaar. Welke plaats krijgen ze in het advies (1) waarmee de Hoge Gezondheidsraad (HGR) vaccinatie tegen invasieve pneumokokkeninfecties omkadert?

Ilse Degreef is handchirurg in UZ Leuven en hoogleraar orthopedie aan KU Leuven. Hoe staat zij in het leven? In de reeks 'Vragevuur' leggen we artsen het vuur aan de schenen.

Momenteel is er nog heel wat onzekerheid over hoe en wanneer eventueel bijkomende covid-19-vaccinaties later dit jaar georganiseerd zullen worden. Vast staat wel dat de griepvaccins voor het seizoen 2022/2023 er aankomen. Daarnaast mogen we ook het belang van pneumokokkenvaccinatie bij de risicogroepen niet vergeten. Dr. Pascal Van Bleyenbergh, pneumoloog aan het UZ Leuven, zet de zaken op een rijtje.

Woensdag 15 juni opent in Leuven het Zorgcentrum na Seksueel geweld (ZSG) op campus Gasthuisberg. Het is het zevende Zorgcentrum in ons land. Volgend jaar volgen er nog drie, zo laat minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke weten.

Het aantal besmettingen daalde in de periode van 9 tot 15 mei met 19% in vergelijking met het gemiddelde van de zeven dagen daarvoor. Het Rt berekend op grond van de diagnosen bedraagt nu 0,873.

"Het is mijn aard", zeggen mensen met obesitas weleens gelaten. Daarmee bedoelen ze vaak dat ze een genetische erfenis met zich meedragen, waardoor er aan hun overtollige kilo's niet te tornen valt. Terecht?

14 consortia ontvangen 4,7 miljoen euro van de Vlaamse regering in het kader van 'flanders.healthTech'. Daarmee kunnen ze een innovatieproject uitwerken. 'flanders.healthTech' startte vorig jaar om het ecosysteem voor gezondheidsinnovatie te ondersteunen en de samenwerking tussen bedrijven, kenniscentra en zorginstellingen te vergemakkelijken.

De frisse energie van een startend arts en een kwaliteitsverbeterend project met twaalf ziekenhuizen leverden het AZ Jan Portaels een speerpunt in de zorg op: het zorgpad voor colorectale chirurgie. Abdominaal chirurg Karel Demey kreeg goede punten voor dit project dat hij inbracht voor de MLA-cursus.

Het bevolkingsonderzoek naar colorectale kanker dat in ons land loopt, heeft als uitgangspunt de iFOBT, die wordt aanbevolen aan alle personen tussen 50 en 74 jaar. Wat als die test positief uitvalt en de coloscopie een (pre-)maligne letsel aan het licht brengt?