Alles over Uppad

Begin deze week maakte zowel de FOD Volksgezondheid, het Riziv en 'Zorg en Gezondheid' Uppad bekend. Deze nieuwe webtoepassing biedt je een venster op alle gegevens die de verschillende administraties over u als zorgbeoefenaar bijhouden.