Alles over Universiteit van Princeton

Naar alle waarschijnlijkheid zijn voorouders van de knaagdieren in het verleden herhaaldelijk besmet met coronavirussen die gelijken op het sars-CoV-2, waardoor ze tolerantie voor of resistentie tegen die pathogenen virussen hebben ontwikkeld. Volgens Amerikaanse vorsers zou het dus best kunnen dat knaagdieren nu reservoirs van virussen zijn die gelijken op het sars-CoV-2, maar die voor ons, primaten, echter gevaarlijk kunnen zijn.