Alles over Universiteit van Pennsylvania

De Food and Drug Administration (FDA) heeft een eerste gentherapie, Kymriah genoemd, goedgekeurd voor de behandeling van een bijzonder agressieve vorm van leukemie bij kinderen, meer bepaald acute lymfatische leukemie. Kymriah wijzigt het immuunsysteem van de patiënt via genetische weg.

Amerikaanse en Zweedse onderzoekers toonden recent aan dat te weinig slapen ons verleidingseffect op anderen vermindert, en ons sociaal minder aantrekkelijk maakt. Erger nog, Amerikaans onderzoek concludeerde dat onvoldoende slaap de sterfte aan infarct of CVA kan verdubbelen bij mensen met meerdere cardiovasculaire risicofactoren zoals obesitas, hypertensie, een te hoge cholesterolconcentratie en diabetes.