Alles over Universiteit van Edinburgh

Britse vorsers hebben een nieuwe, ultragevoelige camera ontwikkeld, waarmee je letterlijk in het lichaam kunt kijken en precies een endoscoop kunt lokaliseren zonder de patiënten bloot te stellen aan ioniserende stralen. De camera doet dat door detectie van de kleine fractie van fotonen die uit het weefsel ontsnappen met een zwakke scattering, de zogeheten 'ballistic and snake' fotonen.

Eerdere studies hadden al aangetoond dat er een verband bestaat tussen de intelligentie van kinderen en adolescenten (gemeten aan het IQ) en de levensverwachting. Vorsers van de Universiteit van Edinburgh hebben dat verband verder onderzocht.