Alles over Unessa

Maatschappelijk is de dood nog altijd een taboe. Nog te vaak wordt dementie in een terminale fase verkeerd begrepen, ook door zorgprofessionals. Het PSPA (projet de soins personnalisé anticipé) is daarbij een vorm van vroegtijdige zorgplanning uitgedacht door Pallium, het overlegpatform voor palliatieve zorg in Waals-Brabant. De Franstalige zorgorganisatie Unessa stelde de vorig jaar herziene versie voor op een colloquium over het levenseinde.

In een open brief aan de federale regering vragen drie ziekenhuisfederaties die alle Waalse en Brusselse ziekenhuizen vertegenwoordigen om niet te moeten kiezen tussen de verbetering van de arbeidsomstandigheden en het behoud van de werkgelegenheid in de ziekenhuizen.