Alles over Uitgeverij Acco

HANDBOEK Bij rouw denken we spontaan aan het overlijden van een dierbare, maar we kunnen nog heel wat meer betekenis volle dingen kwijtspelen in het leven: lichamelijke of geestelijke gezondheid, een goede job of positie, een huwelijk of vriendschap... In het boek 'Ruimte maken voor rouw en verlies in therapie' zijn verschillende aspecten van rouwtherapie gebundeld. Aan de hand van concrete casussen vinden professionals in dit boek een uitgebreid spectrum van rouwbehandeling terug.