Alles over UGent

Op maandag 5 november organiseren Durf Ondernemen (DO!) en studenten van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van UGent een inspiratie-event om medestudenten te prikkelen rond ondernemerschap, creativiteit en innovatie.

De Universiteit van Hasselt wil in tien jaar twaalf extra opleidingen toevoegen, om te groeien tot tienduizend studenten. Eén daarvan is een emaster in de geneeskunde.

Een volledige opleiding tot basisarts in de Geneeskunde bestaat uit een driejarige Bachelor en een driejarige Master. Deze opleiding wordt in Vlaanderen aan vier universiteiten aangeboden, met name aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL), de Universiteit Gent (UGent), de Universiteit Antwerpen (UA) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Aan de Universiteit Hasselt (UHasselt) en de Katholieke Universiteit Leuven Afdeling Kortrijk (KULAK) kan eveneens een Bacheloropleiding gevolgd worden, maar voor de Masteropleiding verwijst men naar een van de bovengenoemde universiteiten.

Hoewel de benamingen van de desbetreffende vakken soms sterk uiteenlopen, zien we dat voor bijna alle vakken equivalenten bestaan aan de verschillende universiteiten.

Aan de KUL, VUB, UHasselt en UA behoort een tweeweekse verpleegstage tot het curriculum in het eerste jaar. Aan de KUL, de VUB en UHasselt wordt deze stage tijdens de zomervakantie gelopen. Voor de UA geldt dat deze stage in april plaatsvindt, of afhankelijk van de voorkeur van de student en de beschikbare plaatsen ook in de paasvakantie gepland kan worden. Aan de UGent behoort in het eerste jaar een week rusthuisstage tot het curriculum.

Eerder deze week lanceerde de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek aan de Universiteit Gent een onderzoek naar zelfdoding bij 45- tot 60-jarigen in Vlaanderen. De laatste jaren is het aantal zelfdodingen in die leeftijdsgroep toegenomen.

Ouders die met een ziek kind op consultatie komen bij de huisarts willen in de eerste plaats dat deze een diagnose stelt (92%), een lichamelijk onderzoek uitvoert (91%) en hun vragen beantwoordt (91%). Slechts 29% vindt het - zeer - belangrijk dat de huisarts geneesmiddelen voorschrijft.

De UGent en de VUB starten een grootschalige wetenschappelijke studie op rond de behandeling van patiënten die lijden aan chronische nek- en/of rugpijn en comorbide insomnia. Er worden 120 deelnemers gerekruteerd.

De UGent voerde een sociaal experiment uit door hun professoren provocerende uitspraken in hun aula's te laten verkondigen: Armoede is erfelijk, de evolutietheorie slaat nergens op, druggebruik is goed voor de economie, etc. Hun besluit: verbazend weinig studenten die opstonden tegenover hun professoren en ingingen tegen deze uitspraken. Als universiteit willen ze meer uitdragen dat ze deze eigenschap van belang vinden. Zijn ze in hun opzet geslaagd is maar de vraag.

Toekomstige artsen in Europa zijn onvoldoende voorbereid op rationeel voorschrijven, omdat het onderwijs in klinische farmacologie en farmacotherapie tijdens de geneeskundeopleiding niet adequaat is, zegt de Nederlandse klinisch farmacoloog David Brinkman. "Het gebrek aan farmacotherapeutische competentie onder geneeskundestudenten is waarschijnlijk een van de oorzaken voor het grote aantal voorschrijffouten en bijwerkingen in de klinische praktijk."

In deze reeks zoomen we in op recente ontwikkelingen binnen de health tech sector. Health technology is de snelst groeiende start-upscène in ons land. Deze aflevering: een geautomatiseerde dienst om grote hoeveelheden EEG-data van epilepsiepatiënten snel en accuraat te analyseren.

Professor An De Sutter volgde dit jaar Jan De Maeseneer, nu professor emeritus, op als nieuwe voorzitter van de Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnszorg van de UGent. Wat ziet ze als uitdaging voor de nabije toekomst? Welke ontwikkelingen zullen in 2018 het eerstelijnslandschap bepalen?

Op 16 mei 2018 wordt voor de vierde maal de PRoF Award uitgereikt. De prijs bekroont een innovatief project in de gezondheidszorg. PRoF is een open Europees innovatieconsortium dat bestaat sinds 2009. Wie een gooi wil doen naar de Award kan zich vanaf nu registreren.

"Zowel academisch als in zijn sociaal engagement en naar het beleid toe is Jan De Maeseneer iemand die het roer graag in handen houdt. Onvermijdelijk stormt het daarbij wel eens. Soms is hij een welkome gast, soms een ongenode piraat."

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info