Alles over UGent

Slachtoffers van foltering die gevaar lopen in het land van herkomst hebben in principe recht op asiel in België. Het protocol van Istanbul biedt een leidraad om de gevolgen van foltering bij patiënten in kaart te brengen en te documenteren, in het kader van een asielprocedure. Vzw Nansen geeft er op 23 november een lezing over aan de UGent.

Dit jaar startten 1.598 studenten aan de opleiding geneeskunde aan de vijf Vlaamse universiteiten. Dat zijn er meer dan 300 extra vergeleken met vorig jaar, en bijna 200 meer dan het oorspronkelijke contingent van 1.424. 'Kunnen we de kwaliteit van het geneeskundeonderwijs op deze manier wel behouden?', toont het Vlaams Geneeskundig Studentenoverleg (VGSO) zich bezorgd.

Dit jaar startten 1.598 studenten aan de opleiding geneeskunde aan de vijf Vlaamse universiteiten. Dat zijn er meer dan 300 extra vergeleken met vorig jaar, en bijna 200 meer dan het oorspronkelijke contingent van 1.424. 'Kunnen we de kwaliteit van het geneeskundeonderwijs op deze manier wel behouden?', toont het Vlaams Geneeskundig Studentenoverleg (VGSO) zich bezorgd.

Maarten Falter volgt Jonas Brouwers op als voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Artsen-Specialisten in Opleiding (VASO). Falter is cardioloog in opleiding en maakte de voorbije jaren al deel uit van het bestuur.

Duurzaamheid in de gezondheidszorg was het belangrijkste thema op het jongste congres van de Belgian Association of Ambulatory Surgery (BAAS). Dermatoloog Eveline DeCoster, kabinetsmedewerker van minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal Zakia Khattabi (Ecolo) trok aan de alarmbel. En er was een opmerkelijke uiteenzetting van prof. Alain Kalmar (UGent).

Frank Vandenbroucke (Vooruit) maakt werk van een omvangrijk project, met name de hervorming van het verpleegkundig beroep. Om de grote lijnen uit te tekenen, rekent hij op het rapport van de werkgroep 'Taakdifferentiatie, taakdelegatie en taakverschuiving' onder leiding van Ann Van Hecke, professor verplegingswetenschap (UGent). De tijd dringt, de hervorming moet eind dit jaar rond zijn.

Hoe bereid zijn zorgverleners om met herbruikbaar medisch materiaal te werken? UZA en UZ Gent namen de proef op de som en lieten zorgverleners enkele dagen lang herbruikbare schorten dragen in de OK's. Na afloop waren meer dan acht op de tien zorgverleners positief over het duurzaam alternatief.

Elk jaar lopen in België meer dan 90.000 mensen een breuk op door osteoporose, wat overeenkomt met één fractuur om de zes minuten. De leerstoel 'Integrated Osteoporosis Care' aan de UGent heeft de voorbije vier jaar onderzocht hoe verbeterde en geïntegreerde zorg voor osteoporosepatiënten georganiseerd kan worden en wat de effecten zijn op uitkomsten van de zorg.

Het studiewerk om de herijking en de nomenclatuurhervorming voor te bereiden, kost het Riziv tussen 1 juni 2019 en 31 december 2024 10,57 miljoen euro. De centen gaan vooral richting ULB, KU Leuven, Möbius en UGent. In 2025-2026 kan daar nog 3,146 miljoen bijkomen.

"Bij de nomenclatuurhervorming moeten specialisten binnen de eigen discipline de concepten en de basisprincipes eerst objectief uitlijnen. Zonder met geld rekening te houden. Ik ben wel absoluut gekant tegen het anciënniteitsprincipe."

De Leerstoel AHLEC (Antwerp Health Law and Ethics Chair) organiseert een postgraduaat in het gezondheidsrecht en de gezondheidsethiek. Sylvie Tack is advocate bij het kantoor Sanalex en doceert aan de UGent en UAntwerpen. Zij is verantwoordelijk voor de vierde module, 'Aansprakelijkheid en verzekeringen'.

Een brokkelbrein: het is geen officiële diagnose, maar je kan het vergelijken met een niet-aangeboren, zelf toegebrachte vorm van ADHD. De boosdoener? De smartphone. Dat stelt prof. Theo Compernolle, neuropsychiater en therapeut, op het TOL-congres 'Moeder, waarom leren wij?' dat plaatsvond in oktober.

60% van de huisartsen last een gedeeltelijke en 13% een volledige patiëntenstop in. Vrije consultaties behoren tot het verleden, huisbezoeken gelukkig niet. Bijna 6 op 10 huisartsen vindt de werkdruk zwaar tot onhoudbaar (15,4%). Dat alles blijkt uit twee proefprojecten bij de huisartsenkring IJzerstreek en de Westkust en de Huisartsenvereniging Regio Turnhout. De projecten zijn (nog) niet representatief voor Vlaanderen.

"Globaal genomen is dit een positief signaal. Armoede staat op de radar bij artsen en apothekers. De twee beroepsgroepen beschouwen het als een structureel probleem en zijn bereid er individueel en maatschappelijk iets aan te doen."

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info