Alles over UGent

"Bij de nomenclatuurhervorming moeten specialisten binnen de eigen discipline de concepten en de basisprincipes eerst objectief uitlijnen. Zonder met geld rekening te houden. Ik ben wel absoluut gekant tegen het anciënniteitsprincipe."

De Leerstoel AHLEC (Antwerp Health Law and Ethics Chair) organiseert een postgraduaat in het gezondheidsrecht en de gezondheidsethiek. Sylvie Tack is advocate bij het kantoor Sanalex en doceert aan de UGent en UAntwerpen. Zij is verantwoordelijk voor de vierde module, 'Aansprakelijkheid en verzekeringen'.

Een brokkelbrein: het is geen officiële diagnose, maar je kan het vergelijken met een niet-aangeboren, zelf toegebrachte vorm van ADHD. De boosdoener? De smartphone. Dat stelt prof. Theo Compernolle, neuropsychiater en therapeut, op het TOL-congres 'Moeder, waarom leren wij?' dat plaatsvond in oktober.

60% van de huisartsen last een gedeeltelijke en 13% een volledige patiëntenstop in. Vrije consultaties behoren tot het verleden, huisbezoeken gelukkig niet. Bijna 6 op 10 huisartsen vindt de werkdruk zwaar tot onhoudbaar (15,4%). Dat alles blijkt uit twee proefprojecten bij de huisartsenkring IJzerstreek en de Westkust en de Huisartsenvereniging Regio Turnhout. De projecten zijn (nog) niet representatief voor Vlaanderen.

"Globaal genomen is dit een positief signaal. Armoede staat op de radar bij artsen en apothekers. De twee beroepsgroepen beschouwen het als een structureel probleem en zijn bereid er individueel en maatschappelijk iets aan te doen."

Welke specifieke noden hebben huisartsen bij de opvang van slachtoffers van seksueel en intrafamiliaal geweld? Hoe vangen ze hen op? Het International Centre for Reproductive Health (UGent) doet hier onderzoek naar en vraagt uw medewerking bij het invullen van een enquête: https://icrh.qualtrics.com/jfe/form/SV_8wSDUC0eLROrPVk)

Else Tambuyzer, Directeur Vlaams Patiëntenplatform

Barbara Janssens & Margot Cloet, Docent gerodontologie UGent; gedelegeerd bestuurder Zorgnet-Icuro

Dit jaar is de Wet rechten van de patiënt 20 jaar oud. Een bijzondere verjaardag, die ook de Federale commissie 'Rechten van de patiënt' in de kijker zet die even lang geleden in het kader van de wet werd opgericht. Een gesprek over de werking, sterktes en zwaktes, en toekomst van de commissie met voorzitter prof. gezondheidsrecht (UGent) Tom Goffin.

Vanuit de Wet Patiëntenrechten bekeken zijn bijkomende beleidsmaatregelen zoals verplichte vaccinatie mogelijk om de vaccinatiegraad te verhogen. Maar elke maatregel moet een zogenaamde 'proportionaliteitstoets' ondergaan.