Alles over Turnhout

Over zijn ervaringen tijdens corona schreef dokter Filiep Bataillie, hoofdarts van het AZ Herentals, het boek 'Adem'. Tevens bracht hij hierover een hele reeks voorstellingen. De opbrengst ging naar kunstwerken ter nagedachtenis van de covid-slachtoffers. Het mondde in 2022 ook uit in de oprichting van de vzw Adem2020.

Een opmerkelijk communautair verschil manifesteert zich in de (de)conventiegraad van de kinesitherapeuten. Amper 56% van de Vlaamse kinesisten is tot het jongste akkoord toegetreden terwijl dat in Wallonië en in Brussel veel meer is, namelijk 92 en 73%.

Vlaams minister Hilde Crevits keurde het Regionaal Zorgstrategisch Plan (RZSP) van het Ziekenhuisnetwerk Kempen goed. Hierin beschrijven de vier netwerkziekenhuizen hoe ze tot een geïntegreerde zorgwerking willen komen. Bedoeling is onder meer om 85% van de toekomstige zorgvraag ter plekke te houden.

Naima Joris maakt op haar 40ste haar langspeelplaatdebuut. Het was het wachten meer dan waard. Op While the Moon zet ze de lijn verder van haar eerdere ep's: van rouw doordrongen songs waar de levenservaring en -lust vanaf spat.

Bij de huisarts zonder afspraak op het spreekuur komen, lijkt iets uit het verleden. Drie à vier procent van de huisartsen doen helemaal geen huisbezoeken meer. Domus Medica, UGent en Vivel onderzochten de toegankelijkheid van de huisarts in Vlaanderen.

Duizenden mensen in heel Vlaanderen vinden geen huisarts en blijven bijgevolg achter zonder essentiële eerstelijnszorg, zegt Huisartsenvereniging regio Turnhout. Met de website ikvindgeenhuisarts.be wil de huisartsenvereniging deze mensen een stem geven en roept ze tegelijkertijd op tot ondersteuning.

"Omdat COPD een complexe aandoening is, loopt de opvolging niet altijd even vlot. Mijn masterproef stippelt daarom een plan uit in de vorm van een geïntegreerde praktijkrichtlijn. Daarin zit de hele opvolging vervat: spirometrie, medicatie, kinesitherapie, psychische ondersteuning..."

Aangezien de zoektocht van ESA naar nieuwe kandidaat-astronauten zich ook richt naar mensen met een medische achtergrond is Artsenkrant op zoek gegaan naar mogelijke kandidaten in ons artsenkorps. Maak dus kennis met dr. Barbara Versyck (33), anesthesist in Turnhout en onderzoeker aan het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. "Sinds bekend is dat ik mij kandidaat stel, is het nieuwtje goed rondgegaan in onze OK. We staan nog maar aan het prille begin van de hele selectieprocedure, maar je moet wel durven voor je dromen gaan."

Met het nieuwe LEIFpunt Aartselaar-Rupel komt er vanaf 14 oktober een infopunt over de verschillende mogelijkheden bij het levenseinde en over voorafgaande zorgplanning voor inwoners van Aartselaar, Boom, Hemiksem, Niel, Rumst en Schelle.

Vanaf midden juli vult de apotheek van AZ Turnhout onder andere infuuszakjes voor chemotherapie in een naburig maatwerkbedrijf. Door de grote toename van het aantal kankerpatiënten besloot het ziekenhuis om de chemobereidingen te verhuizen naar een nieuwe locatie.

Karen Debie, cardiologe in het AZ Turnhout, reisde in maart van dit jaar met Xplore the North naar het Noorse Spitsbergen. Een onafgewerkte expeditie weliswaar, want ze moest vroegtijdig geëvacueerd worden wegens frostbite aan de tenen. Dikke pech, maar intussen staat ze alweer te popelen om opnieuw te vertrekken.

Er zijn grote verschillen tussen de officiële statistieken en het werkelijke aantal huisartsen. Dat stelde N-VA-kamerlid (en Commissie-ondervoorzitter) Yoleen Van Camp onlangs in de Kamercommissie. Volgens minister De Block is er beterschap op komst.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info